Nieuws

?Schipperen op het Wad? bij Omrop Frysl?n

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De garnalensector zit in zwaar weer. De hoge onkosten en de te lage prijzen voor de garnalen maken de toekomst voor de vissers onzeker. De roep om de vissers te compenseren uit het Waddenfonds, wordt steeds luider. In de tweedelige serie Schipperen op het Wad neemt Frysl?n DOK de garnalenvisserij en het Waddenfonds onder de loep.

Deel 1 van Schipperen op het Wad gaat over de toekomst van de garnalenvisserij. Behalve de hoge onkosten en de te lage prijzen voor de garnalen, worden er binnenkort op het Wad gebieden gesloten voor de visserij. De vissers, natuurbeschermers en de overheid zijn op zoek naar oplossingen voor de toekomst. Zeker is, dat de vissers moeten nadenken over een meer duurzame vorm van garnalenvisserij. Een blik in de toekomst met vissers en natuurbeschermers.

Het tweede deel heet: De dans om de miljoenen uit het Waddenfonds. Het Waddenfonds is zeven jaar geleden opgericht ter compensatie voor de gaswinning in het Wad. De milieubeweging was in die tijd fel tegen de gaswinning en de mechanische kokkelvisserij. Bovendien waren er grote zorgen over de achteruitgang van het waddenmilieu. Een commissie, onder leiding van oud-politicus Wim Meijer, moest hiervoor een oplossing zoeken. Door de oprichting van het Waddenfonds slikte de milieubeweging zijn bezwaren tegen de gaswinning in. 

Het fonds werd gevuld met 800 miljoen euro en was bedoeld om de kwaliteit van het waddenmilieu te verbeteren. De eerste grote hap uit het fonds, 122,4 miljoen euro, ging naar de uitkoop van de kokkelvissers. Een actie van her Rijk waar nog steeds grote twijfels over bestaan. Nu de garnalenvissers in zwaar weer zitten, wordt de roep om ook deze vissers te compenseren steeds luider.

Sinds september ligt de verantwoordelijkheid van het fonds bij de drie noordelijke provincies: Groningen, Noord-Holland en Friesland. Er zit nog 500 miljoen euro in, maar het kabinet gaat nog wel 75 miljoen bezuinigen. Volgens gedeputeerde Tineke Schokker waren er plannen om zelfs het hele fonds weg te bezuinigen. In deel twee van Schipperen op het Wad belicht de Omrop een aantal projecten die mede zijn gefinancierd door het Waddenfonds.

Schipperen op het Wad – deel 1 wordt op zondag 23 oktober om 15:30 uur uitgezonden op Nederland 2. Op zondag 23 oktober vanaf 17:00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân Televisie. Het is nogmaals te zien op zaterdag 29 oktober om 10:30 uur op Nederland 2. Schipperen op het Wad – deel 2 wordt op zondag 30 oktober om 15:30 uur uitgezonden op Nederland 2. Op zondag 30 oktober vanaf 17:00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân Televisie. En nogmaals te zien op zaterdag 5 november om 10:30 uur op Nederland 2.

|Doorsturen

BuienradarAgenda