Nieuws

Rederij Doeksen betaalde elf jaar te weinig havengeld


HARLINGEN ? De gemeente Harlingen heeft elf jaar lang te weinig haven- en precariogelden gevraagd aan Rederij Doeksen. ?Dat is geen verrassing?, reageert Jan Jellema (Harlinger Belang) op het nieuws. ?Wij hebben wel vaker vraagtekens gezet bij de vraag of alle belastingen, retributies en leges wel geheven worden.? Op verzoek van de raad werden de contracten met Doeksen door het college tegen het licht gehouden.

Vorige week besliste het College van B en W om de oude afspraken met ingang van 2012 te beëindigen en met ingang van 2012 belastingaanslagen op te leggen volgens de geldende zeehavengeldverordening en precarioverordening. Wethouder Maria Le Roy: “In 2001 zijn er afspraken gemaakt met Doeksen en die afspraken zijn blijvend gecontinu-eerd. We hebben onlangs in de raad besloten om wat betreft bezuinigingen niet alleen te kijken naar de burgers maar ook naar de inkomstenkant. Daarom zijn de afspraken met Doeksen ook onder een vergrootglas genomen.”

Lees meer in de Harlinger Courant van vandaag.

|Doorsturen

BuienradarAgenda