Nieuws

Open huis Maritieme Academie

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De Maritieme Academie Harlingen houdt aanstaande woensdag (4 april) van 16.00 tot 20.00 uur open huis. Scholieren en hun ouders maar ook leerkrachten uit het (ba-sis)onderwijs kunnen dan kennismaken met de beroepsopleidingen die de Maritieme Aca-demie aanbiedt.

Leerlingen van andere scholen die na de basisvorming voor het maritiem onderwijs kiezen – de zogenaamde zij instromers – zijn ook van harte welkom. Voor gemotiveerde meer praktisch inge-stelde leerlingen die al vanaf hun 15e willen leren en werken is er plaats in het leerwerktraject. De belangstelling voor het maritiem beroepsonderwijs neemt toe, meldt de Maritieme Academie. De VMBO- en MBO-opleidingen trekken steeds meer leerlingen. “Dat is niet verwonderlijk, want de maritieme sector in ons land heeft de komende jaren duizenden nieuwe vakmensen nodig. In de binnenvaart, Rijnvaart, zeevaart, cruisevaart, visserij, marine en pleziervaart is – mede door de vergrijzing – de vraag naar vakmensen groot. De leerlingen van nu hebben later een grote kans op een goed betaalde baan. Goed vakgericht onderwijs is daarbij een absolute voorwaarde.” Het lespakket in de eerste jaren van het vmbo-onderwijs rechtvaardigt de benaming maritieme mavo. Leerlingen die later een andere beroepsrichting kiezen, hebben daarmee een goede basis voor een andere vervolgopleiding.

|Doorsturen

BuienradarAgenda