Nieuws

?Nederlandse sloopwerf goed, maar niet aan werelderfgoed?

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De Waddenvereniging is voor de bouw van een duurzame Nederlandse sloopwerf, maar niet in Harlingen. ?Om deze pal aan de Waddenzee te realiseren is niet gewenst en niet praktisch?, aldus de waddenclub. ?Als je het echt duurzaam wilt doen, is het veel logischer om voor een zeehaven als IJmuiden te kiezen, omdat daar Tata Steel (de voormalige Hoogovens, red.) zit. Dan kan het staal uit de schepen direct hergebruikt worden.?

Volgens de Waddenvereniging zijn scheepssloperijen in bijvoorbeeld India of Bangladesh een probleem. “Dit moet en kan natuurlijk anders. De schepen die we in Europa bouwen, moeten we zelf goed ontmantelen. Een sloopwerf in Nederland die voldoet aan Europese regels is daarom een goed idee.”

Een sloopwerf hoort echt niet thuis aan de Waddenzee, denkt de Waddenvereniging. “De Waddenzee is een werelderfgoed en valt binnen het Europees beschermde Natura 2000-gebied. Een kwetsbaar natuurgebied waar we voorzichtig mee om moeten springen. Schepen die in Harlingen ontmanteld worden, moeten eerst 25 kilometer over de Waddenzee gesleept worden. Een risicovolle onderneming. De grote, diepliggende zeeschepen van buiten de Waddenzee kunnen bovendien op dit moment niet in de haven van Harlingen terecht. De kans is dus groot dat voor de realisatie van een sloopwerf ook gebaggerd moet worden. Een vaargeul dieper baggeren dan de natuurlijke diepte is een continue bezigheid die veel geld kost en ook voor de natuur onwenselijk is.” Volgens de Waddenvereniging moet Harlingen inzetten op de natuur en het daarbij horende toerisme.

|Doorsturen

BuienradarAgenda