Nieuws

Mooie opbrengst collecte Diabetes Fonds

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Meer dan 75 vrijwilligers gingen begin november in Harlingen, Midlum en Kimswerd op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus ruim ? 4629,56 op.

“Bedankt, Harlingen, Midlum en Kimswerd! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet,” zegt Bert Kuipers, directeur van het Diabetes Fonds. “Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over de ziekte.” De organisatie wil de jongeren van de Maritieme Academie Harlingen in het speciaal bedanken. Zij hebben er er mede voor gezorgd dat de collecte een groot succes werd.??Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen, en iedere dag komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten.

Het Diabetes Fonds houdt elk jaar een collecte. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen. Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kan men nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Ook is er nu betere begeleiding van mensen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Daardoor voelen mensen zich beter en ze blijven gezonder.?Wanneer men de collectant niet getroffen heeft, kan men alsnog geld overmaken op giro 5766 ten name van het Diabetes Fonds in Amersfoort. Meer informatie is te vinden op www.diabetesfonds.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda