Nieuws

Met ??n telefoontje elke dag een goede morgen

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Dat het principe van de Telefooncirkel in een behoefte voorziet, blijkt uit de positieve ervaringen van de huidige deelnemers. Er is dagelijks contact met de buitenwereld in een tijd waarin ?naar elkaar omkijken en zorgen voor elkaar? niet altijd even vanzelfsprekend meer is. Bovendien geeft een dagelijks telefoontje een gevoel van veiligheid en wordt in geval van nood actie ondernomen.

Door het dagelijks telefoongesprek wordt dan ook voorkomen dat iemand dagenlang van contact en hulp zou zijn verstoken. In geval van nood zou dat een vervelende situatie kunnen betekenen. Naast het veiligheidsaspect vinden deelnemers het vooral plezierig om via Telefooncirkel Harlingen contact te hebben met anderen. Naast het dagelijks bellen wordt een aantal maal per jaar een uitje georganiseerd en kunnen de deelnemers die dat willen elkaar ook persoonlijk ontmoeten.

Hoe werkt een Telefooncirkel precies? Op een afgesproken tijdstip start een begeleider de cirkel door de eerste deelnemer te bellen. Vervolgens bellen de deelnemers elkaar op in de afgesproken volgorde. De laatste deelnemer belt de begeleider, zodat de cirkel rond is en alle deelnemers zijn bereikt. Op deze manier is helder dat iedereen de dag is begonnen met een ‘goede morgen’. Mocht er na het afronden van de dagelijkse belronde behoefte zijn aan extra belcontact, dan kan dat afgesproken worden. Niet alle deelnemers vinden deze mogelijkheid nodig, maar soms is het prettig om wat langer met iemand te praten.

Voor wie is de Telefooncirkel bedoeld? Iedereen die behoefte heeft aan een dagelijks contactmoment met anderen en iedereen die geen mogelijkheid daarvoor heeft in zijn of haar persoonlijke omgeving kan deelnemen. Man of vrouw, jong of ouder en of je nu wel of niet familie, vrienden en kennissen hebt: iedereen kan deelnemen aan de Telefooncirkel in Harlingen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; deelnemers gebruiken hun eigen telefoon.

Aanstaande zaterdag 21 april kunt u tijdens de Dag van de Mogelijkheden in MFC Het Vierkant in Harlingen meer informatie krijgen over de Telefooncirkel in de gemeente Harlingen. Ook kunt u zich ter plekke opgeven voor deelname aan een telefooncirkel, zodat u dagelijks verzekerd bent van een telefoontje.

Wilt u er nog even over nadenken, dan kunt u op later tijdstip voor inlichtingen of opgave bellen met mw. Uilkje de Boer (telefoon 414 764) of mw. Anneke Raven (416 437). Aanmelden kan ook per email info@rodekruisharlingen.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda