Nieuws

LPG-vulpunt Q8 blijft Raad van State bezighouden

Door Jeroen Pietersma
DEN HAAG ? De Raad van State mag andermaal oordelen over de gerepareerde milieuvergunning voor het Q8 tankstation aan de Stationsweg. De discussie over de vergunning is aangezwengeld door de Maritieme Academie en de woningcorporatie v/h De Bouwvereniging. Hun advocate betoogde maandag bij de Raad dat de vergunning voor de verkoop van LPG moet worden ingetrokken.

Een oud twistpunt keerde daarbij weer terug. Het vulpunt voor de LPG-opslagtank lag voorheen te dicht bij de fietsenstalling van de nabijgelegen scholengemeenschap Simon Stevin. Dat probleem is volgens de gemeente en de exploitant van het tankstation opgelost door een klein deel van de fietsenstalling af te halen. De gevarencirkel rond het LPG-vulpunt ligt daardoor niet meer over een plek waar veel scholieren verblijven, zodat aan de milieuregels wordt voldaan.

Bij de Raad bleek dat dit nog maar de vraag is. Net buiten de grens van de gevarencirkel ligt nu een tegelpad en daarachter weer de fietsenstalling. Maar bínnen de gevarencirkel is nu een strook gras die zo mogelijk nog meer geldt als verblijfplaats dan de fietsenstalling. Feit is dat die grasstrook al door leerlingen is gebruikt om daar te zonnen.

Het complete verhaal staat in de HC van dinsdag 6 december.

|Doorsturen

BuienradarAgenda