Nieuws

Kies de ware waddenkapitein


HARLINGEN - Wie trekt er aan de touwtjes en wie heeft er werkelijk macht als er knopen moeten worden doorgehakt? De Waddenvereniging wil samen met de leden onderzoeken wie de echte kapitein is op het schip dat waddengebied heet. Stem ook en bepaal zo wie de meest invloedrijke Nederlander op het wad is.

Diverse mensen hebben in de geschiedenis hun stempel gedrukt op het waddengebied. Jac. P. Thijsse ontdekte als onderwijzer op Texel de rijke natuur van de Waddeneilanden, stond aan de wieg van de Vereniging Natuurmonumenten en realiseerde de eerste beschermde natuurgebieden in het waddengebied. De vasthoudendheid van Cornelis Lely en de wetenschappelijke kennis van Hendrik Lorentz maakten de aanleg van de Afsluitdijk mogelijk, waarvan de gevolgen in de Waddenzee nog steeds zichtbaar zijn.

Als Kees Wevers in 1965 geen brief had verzonden aan de Telegraaf, waarin hij opriep de Waddenzee te beschermen, was misschien de Waddenvereniging nooit opgericht en was het wad tussen Ameland en Friesland ingepolderd. Uit de geschiedenis komen tal van personen naar voren die van grote invloed zijn geweest op het waddengebied. Maar wie is er anno 2012 de meest invloedrijke Nederlander?

Rond de bescherming van de Waddenzee is een ingewikkelde structuur geweven van belangenorganisaties, ministeries, wetenschappers, samenwerkingsverbanden tussen waddengemeenten en -provincies, commissies en adviesraden. Als je alles bij elkaar optelt, oefenen ongeveer driehonderd personen op gezette tijden invloed uit op het beleid in het waddengebied. Er zijn negentien personen geselecteerd die op een of andere manier hun invloed laten gelden. Hier kan men op stemmen maar het is ook mogelijk om iemand anders te nomineren. Men kan stemmen tot 6 april via www.waddenvereniging.nl/pollwaddenzee/.

|Doorsturen

BuienradarAgenda