Nieuws

Gemeente Harlingen zet in op cultuur

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De gemeente moet meer bijdragen aan het culturele klimaat van Harlingen. Dat komt de leefbaarheid, de economie en het toerisme ten goede. Dat is de strekking van een initiatiefvoorstel van D66, dat afgelopen woensdagavond tijdens de raadsvergadering door het college van B en W is omarmd.

Volgens Tjepke van der Pol moet de gemeente duidelijker informatie over subsidiemogelijkheden verschaffen, moet er een culturele agenda komen en moet de gemeente een marketingstrategie opstellen.
“We hebben heel veel in Harlingen, maar het wordt niet altijd even goed benut”, reageerde Hein Kuiken (PvdA). “Er is nu geen samenhang”, zei van der Pol. “Er moet meer regie komen.” Volgens Van der Pol moet de gemeente meer geld vrijmaken voor cultuur (het budget zit nu op 20.000 euro per jaar). “Als je voor een koffieconcert een piano moet huren betaal je 400 euro en ben je al een flink stuk kwijt”, aldus Van der Pol. “Het kost de gemeenschap centen maar het levert ook een hele hoop op.”
Volgens Trees Fijnvandraat (CDA) moet de gemeente er voor waken dat er niet twee evenementen voor dezelfde doelgroep tegelijkertijd worden gehouden in Harlingen. “De regiefunctie moet niet bepalen of mensen wel of niet iets kunnen organiseren”, zei Pieter Kraaima (SP). “Als ze willen concurreren, moet dat wel kunnen.” Volgens Fijnvandraat moet de gemeente niet bepalen wat wel en niet georganiseerd mag worden, maar moet de gemeente zorgen voor samenwerking in plaats van concurrentie. “Anders komen er te weinig mensen en dan wordt de zaal daar de dupe van.”

Volgens wethouder Peter Glasbeek sluit het initiatiefvoorstel D66 goed aan op cultuurbeleid waar de gemeente aan werkt. Volgende week donderdag presenteert Glasbeek de zienswijze van het college van B en W, in Trebol.
In opdracht van de gemeente is de afgelopen periode uitgebreid veldonderzoek gedaan naar actieve en passieve kunst- en cultuurbeleving in Harlingen. De resultaten hiervan zullen door beeldend kunstenaar en onderzoeker Dirk Hakze vanaf 19.00 uur in Trebol worden gepresenteerd.
Na de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek en de zienswijze van het college wordt onder leiding van Henk Doevendans gediscussieerd over mogelijkheden om Harlingen te positioneren als Friese Havenstad met een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod. Centraal in de discussie staat de toegankelijkheid van het aanbod. Het geheel wordt cultureel omlijst met muziek en poëzie.
Voor deze avond zijn vooral culturele instellingen en verenigingen, raadsleden en de Harlinger Ondernemersvereniging uitgenodigd. Maar ook belangstellende inwoners van Harlingen zijn van harte welkom. Zij kunnen zich voor 27 maart aanmelden bij de gemeente via 0517-492302 of k.stroosma@harlingen.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda