Nieuws

Burgernet actief in Harlingen

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Burgernet is actief in Harlingen. Aanstaande donderdag wordt Burgernet officieel uitgebreid met vier Friese gemeenten, waaronder Harlingen. Burgers kunnen zich al aanmelden op de website van Burgernet.

Burgernet wordt eveneens actief in de gemeenten Franekeradeel, Ooststellingwerf en Smallingerland. Daarmee komt het totaal op 22 Friese gemeentenl Burgernet is verder actief in: Ameland, Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Gaasterlân-Sleat, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Lemsterland, Littenseradiel, Menameradiel, Skarsterlân, Súdwest Fryslân, Terschelling en Tytsjerksteradiel.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Aanmelding kan al op www.burgernet.nl - een bevestiging volgt enige tijd later.

|Doorsturen

BuienradarAgenda