Nieuws

American Ceramic Circle bewondert Harlinger aardewerk

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, ontving gisteren ?dertig leden van de ?Amercain Ceramic Circle? (ACC). De ACC is een organisatie bestaande uit 400 vooraanstaande Amerikaanse verzamelaars en museumconservatoren, die zich bezighoudt met keramiek.

In het Hannemahuis bewonderde de zeer geïnteresseerde groep onder andere het unieke Harlinger aardewerken beeld van een uienvrouwtje, omstreeks 1780 gemaakt door de Harlinger tegel- en aardewerkschilder Jan Eelkes Krooneburg, en het grote tegeltableau uit 1737 met de voorstelling van een aardewerkfabriek in bedrijf. Er was ook bijzonder veel belangstelling voor de speciaal voor deze gelegenheid neergelegde ontwerpen voor tegels van de Harlinger tegelfabriek Van Hulst (zie foto).

De groep maakt momenteel een rondreis door Nederland en bezoekt in Friesland behalve het Hannemahuis in Harlingen nog Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden en Koninklijke Tichelaar in Makkum. De ACC werd in 1970 opgericht als een non-profit organisatie voor de studie en waardering van keramiek.

Doel is kennis van en onderzoek naar het gebruik en het bewaren van allerlei soorten keramiek, uit allerlei perioden en landen, te bevorderen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar Europees en Aziatisch aardewerk en porselein uit de na-Middeleeuwse periode.

|Doorsturen

BuienradarAgenda