Nieuws

Alzheimer Caf? Noordwest Friesland

Door Jeroen Pietersma
FRANEKER - Op dinsdag 25 oktober is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Caf? Noordwest Friesland in restaurant ?it Bredeplak? van woonzorgcentrum Saxenoord te Franeker (Prinses Beatrixstraat 1). Het thema van deze avond is ?Dementie en het verkeer? en wordt verzorgd door Xuan Huy Nguyen, arts en medisch adviseur CBR divisie rijgeschiktheid.

Bij dementie ontstaat verlies over de regie van het leven, ook in het verkeer. Dementie is een sluipend proces. Bij ongeveer 120.000 mensen met dementie is de diagnose nog niet gesteld. In het beginstadium van dementie mag je in bepaalde gevallen het rijbewijs behouden. Er komt een moment waarop het autorijden niet langer verantwoord is. De vraag is, hoe weet u als naaste wanneer dat punt is bereikt? Hoe leg je dat uit aan iemand met de ziekte van Alzheimer? Mensen met dementie hebben namelijk meestal geen inzicht in hun verminderd rijvermogen. Uw vragen en reacties zullen ook nu weer in grote mate bepalen wat er deze avond aan de orde komt. Het programma start om 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur.

Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie,  hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een initiatief van de ouderenadviseurs van de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, het Bildt en Menaldumadeel, Stichting Palet, Zorggroep Noorderbreedte,  Zorggroep Tellens en  Zorgcentrum het Bildt in samenwerking met de Stichting Alzheimer Nederland.

|Doorsturen

BuienradarAgenda