Nieuws

Afvaloven Nee: ?Provincie wimpelt stankklachten afvaloven weg?

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Stichting Afvaloven Nee vindt dat de provincie Frysl?n niet adequaat optreedt bij stankklachten over de afvaloven. Volgens een woordvoerder van de provincie wordt iedere klacht serieus genomen.

Volgens Afvaloven Nee hebben provincie-controleurs een andere beleving van stank dan omwonenden. “Bij 19 van de 41 klachten meldt de controlerende ambtenaar niet te ruiken wat de melder ruikt.” De stichting verwijst naar een klacht uit mei. Iemand klaagt over stankoverlast (“sterke chemische lucht”) op de Lange Lijnbaan. Een medewerker van de provincie die ter plaatse komt vindt dat er geen typische afvalgeur is. Bij nader onderzoek blijkt de klacht echter terecht. De controleur weet dus niet wat een typische afvalgeur is, stelt Afvaloven Nee.
Onterecht, stelt een woordvoerder van de provincie. “Immers klager en controleur hebben elkaar ter plaatse ontmoet. Door controleur is toen aangegeven dat geen typische afvalgeur is waargenomen, maar dat wel een lichte zoetige geur waarneembaar was. Op basis van de waarneming van de controleur is de klacht als terecht ingeboekt, omdat uit nader onderzoek bleek dat de waargenomen geur wel veroorzaakt werd door de REC.”

Volgens de stichting zijn klachten waarvan zij weet dat ze zijn ingediend, niet teruggevonden als melding. Sikke Jellema van Afvaloven Nee is eerder dit jaar tijdens een storing op de dijk gaan staan “waar de stank ondraaglijk was”. Op de terugweg trof hij de controleurs en hij maakte melding van de stank. Zijn melding werd echter niet genoteerd in het klachtenoverzicht.
“Op basis van het klachtenoverzicht is de verbazing van de heer Jellema begrijpelijk”, meldt de provincie. “Op de rit naar de REC zijn toezichthouders door de heer Jellema aangesproken. De heer Jellema was ook op de dijk in de buurt van de REC aanwezig. Door toezichthouders is aangegeven dat zij bezig waren een klacht te verifiëren en op weg waren naar de REC. Door de heer Jellema is mondeling medegedeeld dat het stonk. Deze mondelinge mededeling is ook als zodanig geïnterpreteerd en is niet als klacht aangemerkt en derhalve niet in het overzicht opgenomen.”

Tijdens een grotere storing op 3 juni hadden meerdere mensen last van de luchtwegen. Bij de provincie zijn drie stankklachten binnengekomen. Geen enkele klacht is uiteindelijk als terecht aangemerkt. “Bij twee van de drie stankklachten was ten tijde van het bezoek de stank niet meer te ruiken”, meldt de provincie. “Derhalve zijn deze twee stankklachten als onbekend ingeboekt. Van de andere stankklacht was op basis van de windrichting vast te stellen dat deze niet veroorzaakt kon worden door de REC.”

Overigens verbaast Afvaloven Nee zich over het weerstation dat de provincie gebruikt: “Wat opvalt is dat maar liefst dertien klachten ongegrond zijn verklaard vanwege de windrichting. De provincie baseert zich hierbij niet op KNMI-gegevens maar op een particulier meetstation in Dongjum. Uit het klachtendossier blijkt dat dit meetstation bij bepaalde klachten vond dat de wind uit een andere windrichting kwam dan het KNMI aangaf. Zo zijn tientallen klachten weggewuifd.” Volgens de provincie wordt die weerstation gebruikt omdat dit het dichtstbijzijnde weerstation is.
De stichting vindt het verder vreemd dat in het klachtenoverzicht wordt vermeld dat een melder lid is van een politieke partij. “Melder/klager meldt zich zelf ook in die hoedanigheid”, stelt de provincie. “Voor de feitelijke weergave, juistheid en volledigheid wordt deze informatie dan ook genoteerd.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda