Sport

Prima start Copini 60+ kaatscompetitie

Met een mooie deelname van 21 kaatsers, ging in vier perken voor de elfde keer de jaarlijkse Copini 60+ kaatscompetitie op het kaatsveld van KV Eendracht weer van start. 

1. Frans Alberda, Klaas Kloosterman, Wietze Hempenius - 2. Peter Kwast, Geert Zeilmaker, Andries Koornstra 3-5 + 6-6

Bij partuur 1 had Wietze Hempenius sien slaghout (Hanskoen) inlevere mutten want dat ding was ofkeurd die was nog groter as sun ding bij ut honkballen. Had ie trouwens van Wiebe van Diek lient en die lient alleen maar grote dingen uut. Ut wudde trouwens een aardig spannende partij. En wat opviel was ut poerbeste kaatsen van Andries Koornstra. Hij het de hele winter met sien vrouw Anneke achter inne tuun an ut oefenen weest. Anne andere kant moest Frans Alberda ur even inkomme, en dat komt wel goed se teugen eind augustus. Geert Zeilmaker was se fuul as een barg en zij wonnen dan oek op een mooie stand 3-5 en 6-6

 

2. Pollie Kwast, Douwe Broersma, Thom Zuiderhof - 4. Simon de Groot, Jan Kwast, Wiebe van Dijk  5-5 + 6-8

De partij tussen deze twee parturen was meteen wel een topper en on beide kanten een kanshebber n.l. Pollie Kwast en Simon de Groot. Wat wel opviel dat was dat ur een knorre gegriem was anne stuit. Douwe had de meesten voor en buuten maar op de voet gevolgd door de rest. Tommie Zuiderhof was de enige positieve, na een jaar afwezigheid sloeg ie op as een wilde. Bij de stand 3-3 en 6-6 gaf ie toch een pripper die viel precies in ut hoekje van ut perk 4 om 3 dus voor sien partuur. Ut wudde zelfs 5 eersten geliek en 6 geliek en toen viel de beslissing. Jan Kwast was anne stuit en die gaf um achterin an sien broerke Pollie. En Pollie sloeg de bal liek inne vreet van Simon de Groot die voor de kaats ston. Jan Kwast c.s. dus de winnaar van deze partij.

 

5. Johannes Hinrichs, Hobbe Kooistra - 6. Henk Bruinsma, Kas van der Heide, Teake Koster 5-2 + 6-4

Partuur 5 moest met 2 man antrede en das altied een billug werk. Maar dizze twee man hadden ur wel nogt an zeker Hobbe Kooistra die hersteld was van een zware blessure. Johannes Hinrichs daar had ie natuurlijk een goeie maat an, de man is se sterk as een beer en kan op en uut sien plakje skoonhouwe. Anne andere kant was Henk Bruinsma aardig in vorm, hij sloeg 2 ballen op ut ouwe bedriefsterrein van Haitsma. Duudelijk was dat Teake Koster en Kassie v.d. Heide nog even om ut juuste ritme zoeke moesten. Zij kregen dan oek maar een spulsje en de laatste slag viel op 5-2 en 6-4.

 

7. Ysie Brandsma, Kerst Heida - 8.  Piet Hoekstra, Johan Zuiderhof         5-3 + 6-6

De beide laatste parturen kaatsten 2 teugen 2 en dat is een billug werk vooral as dit je eerste partij is. We dogten eerst Ysie Brandsma krijt ut zwaar want de eerste ballen diet ie opsloeg toen bleef ie met sien duum in sien broeksbuuse hangen, voor dus. Maar ja sien maat Kerst Heida gaf een peptalk en Ysie herstelde zich en sommige ballen van hem floten urover. Johan Zuiderhof had daar eerst gien zicht op en was soms wat te laat en sien maat Piet Hoekstra had ut wel goed inne hasses maar ut kwam ur niet echt lekker uut. Uuteindelijk leek ut nog spannend te wudden bij de stand 5-3 en 6-6 maar oek toen pakte Ysie en Kerst ut eerst.

 

Volgende week maandag is ut 2e Pinksterdag en wud ur niet kaatst deur de 60 plussers. Je kanne dan wel naar ut kaatsen toe, in Franeker is dan namelijk de Bondspartij.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda