Sport

Damclub Excelsior

In het vorige verslag werd de hoop uitgesproken om weer voor de interne competitie te kunnen spelen, maar nu er dinsdag 14 november opnieuw sprake was van een oneven aantal spelers werd toch opnieuw gekozen voor een sneldamavond. 

Met vijf aanwezigen zijn er vijf rondes nodig om iedereen tegen iedereen te laten spelen: vier maal echt spelen en één rustronde. Het werd een gezellige avond met af en toe verrassende of zelfs hilarische resultaten, op zichzelf kenmerkend voor korte partijen. Bij weinig tijd is een vergissing snel gemaakt en kan de partij ineens afgelopen zijn. Zo kunnen de op papier relatief sterkere spelers laag eindigen en ook omgekeerd. Meer hierover na onderstaande uitslag. 

 

De eindstand na afloop, waarbij maximaal 8 punten (alle 4 partijen winst) te behalen waren:

1. Johan Beuker   8 punten

2. Jan Stelwagen  5 punten

3. Klaas Rodenburg          4 punten

4. Klaas van Keimpema     2 punten 

5. Elle van Keimpema       1 punten 

 

Over voorspelbaarheid gesproken: Vorige week scoorde Klaas van K goed, er was toen zelfs een beslissingspartij nodig om te bepalen of hij op de eerste of tweede plaats zou eindigen. Klaas leek nu revanche op Jan te willen nemen: hij kwam door dwangzetten twee schijven voor. Dat leek winnend, maar in een wanhoopspoging speelde Jan nog op een lokzetje waar Klaas intrapte, waardoor remise het eindresultaat werd. 

Ook de partij tussen de Klazen kende verrassende momenten. Klaas R stond op winst, maar vergiste zich. Het leek nu remise te worden, maar een minuut later maakte Klaas van K weer een fout zodat hij verloor. 

Johan maakte geen deel uit van het foutencircus deze avond. Hij scoorde maximaal. In de partij tegen Jan paste hij al snel een fraaie combinatie toe, waarmee de partij binnen vijf minuten in het voordeel van Johan werd beslecht.   

 

Tot aan de eerstvolgende vergadering op 9 januari is het de bedoeling de interne competitie even te laten rusten. Bij een even aantal spelers spelen we voor de Rapid (2 of 3 rondes), bij een oneven aantal voor het sneldammen. Deze vormen van (sneller) dammen zijn interactiever omdat je op één avond meer dan één tegenstander ontmoet. Als alle leden in het nieuwe jaar weer aanwezig kunnen zijn kunnen we een doorstart van de interne competitie heroverwegen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda