Sport

Damclub Excelsior

Het was afgelopen dinsdag het ideale moment om de dubbele Rapid-competitie af te ronden nu alle actieve spelers aanwezig waren. Zou in het voorlopige klassement zoals dat vorige week is gepresenteerd nog iets kunnen veranderen? Dat werd pas in de loop van de avond duidelijk. 

Spectaculaire wijzigingen werden sowieso niet verwacht, alleen bij de nummers twee en drie en eveneens vijf en zes zou iets kunnen wijzigen. Johan Beuker en Marco Bekema waren al uitgespeeld en speelden nu voor de nieuwe Rapid. Klaas Rodenburg en Jan Stelwagen moesten het als onderlinge concurrenten nog tegen de gebroeders Elle en Klaas van Keimpema opnemen.

 

Uitslag ronde 1:

Jan Stelwagen – Klaas van Keimpema 2-0

Klaas Rodenburg – Elle van Keimpema 2-0

Johan Beuker- Marco Bekema         2-0 (nieuwe Rapid)

 

Jan was erop uit Klaas op te sluiten. In een poging deze dreiging af te wenden raakte Klaas een schijf achter. Toen Klaas later opnieuw in de moeilijkheden kwam viel het doek. Deze partij duurde relatief kort waardoor Jan tijd had om het verloop van de tweede partij te volgen. Zou Elle een puntje weten af te snoepen van concurrent Klaas R? 

Dat lukte niet. De stand leek richting remise te gaan, al dreigde Klaas via een simpele 1 om 2 met doorbraak. Elle miste de mogelijkheid om deze dreiging eenvoudig te pareren en moest daardoor even later capituleren.  

Marco hield het heel lang vol zonder schijfachterstand tegen de nummer een, maar liep in het eindspel uiteindelijk toch vast. 

 

Uitslag ronde 2: 

Klaas Rodenburg – Klaas van Keimpema       2-0

Elle van Keimpema – Jan Stelwagen 0-2

Marco en Johan besloten geen tweede ronde tegen elkaar te spelen. 

 

De Klazen speelden een mooie partij, die remise leek te lopen. Pas in de allerlaatste zet viel de beslissing. Toen Klaas R met een dam op meerslag ging staan meende zijn opponent via een zogenaamde plakker remise te maken, maar hij schoof te vlug waarna de partij meteen was afgelopen in het voordeel van Klaas R. 

Elle speelde goed en toen Jan ook nog een onhandige zet deed stond hij nadelig. Toen Elle echter in het middenspel een fout maakte greep Jan zijn kans en daarmee de winst. 

Resumerend: Deze avond zakte het gemiddelde van Elle. Jan en Klaas R wonnen hun beide partijen en verbeterden daarmee hun gemiddelde, maar de onderlinge verhouding bleef gelijk zodat de volgorde in het klassement van vorige week niet meer is gewijzigd. 

 

Einduitslag op basis van gemiddelde (tussen haakjes) en 10 partijen:

1. Johan (1,8)

2/3. Jan en Klaas R           (1,3)

4. Klaas v K        (0,7)

5. Marco (0,5)

6. Elle   (0,4)

|Doorsturen

BuienradarAgenda