Nieuws

Zeesleepboot Holland blijft varen

Zeesleepboot Holland kan blijven varen. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de PESK-groep. Er wordt een nieuw bestuur gevormd dat de Holland, samen met tal van andere vrijwilligers, de komende jaren in de vaart gaat houden.

De Holland eind vorig jaar op de Waddenzee. (Foto: HC - Henry Drost)

In november 2023 maakte het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland bekend dat het in de loop van 2024 zou stoppen met de exploitatie van de zeesleper als varend erfgoed. De belangrijkste redenen waren een verwacht tekort aan vrijwilligers, aanmeerproblemen op Terschelling en een steeds toenemende druk van allerlei regelgeving.

Als reactie op dit besluit hebben oud-bestuurders, vrijwilligers en andere stake-holders zich verenigd in de PESK-groep, vernoemd naar de roepnaam Paraat En Start Klaar. De groep heeft voor haar onderzoek gesproken met externe deskundigen, betrokkenen uit de Holland-organisatie en grote sponsors.

De uitkomst van het onderzoek is kortgeleden met het bestuur besproken. De PESK-groep heeft geconcludeerd dat het, onder een aantal voorwaarden, mogelijk is om een verantwoorde exploitatie van de Holland voort te zetten, waarbij voldaan wordt aan alle relevante eisen op het gebied van veiligheid. Vertrekpunt is dat de Holland weer zonder moeilijkheden in de haven van Terschelling kan aanmeren.

Samen met de PESK-groep heeft de stichting besloten dat een nieuw bestuur deze plannen zal gaan realiseren. Als voorzitter van het bestuur zal worden benoemd de heer Jos Zandhuis; overige posities zullen op korte termijn worden ingevuld. Jos Zandhuis (67) is oud-bestuurder bij de organisatie Boer & Croon. Hij is vertrouwd met nautische en maritieme aangelegenheden en bekend met de Holland vanaf de beginjaren van de stichting.

Op korte termijn zal verder een nieuwe Raad van Toezicht worden aangesteld. Daarin hebben zitting Sake Wijma, Age Offringa, Dick Sluis en Fritz Conyn als voorzitter. Allen zijn langjarig betrokken bij de Zeesleepboot Holland.

Het besluit tot een doorstart van de Holland is mede gebaseerd op het grote aantal ontvangen steunbetuigingen van particulieren, donateurs, kleinere en grotere sponsors en van vrijwilligers. In een persbericht noemt stichting Zeesleepboot Holland met name de Stichting Guusjen, gemeente Terschelling, het Maritiem Instituut Willem Barentsz en gemeente Harlingen. “Alle betrokken bestuurders zijn verheugd dat met dit grote draagvlak de Holland als varend monument van de Noordelijke scheepsbouw zichtbaar zal blijven voor alle liefhebbers van maritiem erfgoed.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda