Nieuws

Tiltmeters geplaatst in monumentale woningen

Deze week zijn acht tiltmeters geplaatst in kelders van twee monumentale woningen aan de Rommelhaven en de Zoutsloot. Samen met meetapparatuur in de diepere ondergrond en met waterpeilbuizen op verschillende plaatsen in de binnenstad vormen de tiltmeters een uitgekiend meetnet, dat de Harlinger bodem nauwkeurig gaat monitoren.

Marcel Momberg van de firma Van der Heide uit Drachten installeert de apparatuur. De data van de meters wordt realtime doorgestuurd naar ingenieursbureau Antea. Bij eventuele stroomstoringen neemt een accu de energievoorziening over. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Alle meetinstrumenten worden aangebracht in opdracht van Frisia Zout, als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst die al in maart 2019 werd gesloten met de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en de Stichting Bescherming Historisch Harlingen.

Voorzitter Jarig Langhout van de stichting erkent dat het allemaal wat langer duurt dan gedacht. “Geen meetnet is hetzelfde, dus het vraagt tijd om tot een ontwerp te komen dat op de plaatselijke situatie is toegespitst. Vervolgens moeten alle partijen er natuurlijk van overtuigd zijn dat de opzet inderdaad gaat opleveren wat je wilt weten. En uiteindelijk kregen we voor sommige apparaten te maken met lange levertijden. In Harlingen gebruiken we heel gespecialiseerde apparatuur, dat ligt niet allemaal kant-en-klaar op de plank.” 

Afronding

Medio december plaatste ingenieursbureau Antea aan de noordzijde van de Rommelhaven al een waterpeilbuis op de stabiele pleistocene laag, op 17 meter diepte. Op het Franekereind en de Zoutsloot kwamen ondiepere waterpeilbuizen. Deze week werd ook begonnen met werkzaamheden in de Fabrieksstraat, de William Boothstraat en bij de Nieuwe Vissershaven. Daar komen op diepte eveneens tiltmeters om eventuele bodemdaling en scheefstand te registreren. In combinatie met de frequente metingen op het Wad moet dit zoveel grip op de situatie opleveren, dat elke schade aan de stad wordt voorkomen.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda