Nieuws

Subsidie Waddenfonds voor reinigingssysteem afvalwater schepen

Het Waddenfonds draagt € 565.848 bij aan een nieuw te ontwikkelen installatie die huishoudelijk afvalwater van schepen aan boord kan reinigen. Het kennisproject ‘Zuiver van Boord’” test het zuiveringssysteem in de praktijk op drie schepen. In 2030 zijn lozingen op open wateren als de Waddenzee verboden. De Bruine Vloot, toeristische recreatievaart en beroepsvaart zijn daarom gebaat bij een compacte, betaalbare installatie die het afvalwater op schepen kan reinigen. De totale kosten van het project bedragen € 1.131.696.

In de Waddenzee wordt momenteel veel afvalwater geloosd door de scheepvaart. Het gaat om met name huishoudelijk afvalwater. Afvalwater van schepen, dat resten olie, vet en chemicaliën bevat mag niet geloosd worden maar komt bij het verwerken van deze stroom soms wel in de Waddenzee. Verontreinigde stoffen als fosfaat, stikstof, papier, plastics en chemicaliën belanden in het water, wat een negatief effect heeft op de waterkwaliteit en de natuur. Ook levert het verhoogde gezondheidsrisico’s op voor de mens. 

Het doel van het project is een betaalbaar, compact en schaalbaar zuiveringssysteem ontwikkelen. Een effectieve afvalwaterzuivering voorkomt lozing van chemische stoffen en verontreinigde materialen in Werelderfgoed Waddenzee. De zuivering aan boord vindt plaats op basis van Electro-Coagulatie-Flotatie (EC-F), een innovatieve technologie waarbij afvalwater elektrochemisch wordt behandeld, waarbij ongewenste chemische verbindingen worden gesplitst en emulsies worden afgebroken. Slib en water worden uiteindelijk in dit proces gescheiden. Het schoongemaakte water wordt of hergebruikt als spoelwater of gaat overboord. Het slib wordt opgevangen in een kleine buffer.

De bedrijven Konkaav (watertechnologie), BDS uit Harlingen (maritiem dienstverlener) en NOAH water solutions werken al jaren aan zuiveringsoplossingen van afvalwater van schepen. Gedurende dit kennisproject wordt een goed werkende boordzuivering ontwikkeld en in de praktijk getest op twee werkschepen en een zeilcharter. De projectpartners delen de opgedane kennis en uitkomsten met andere partijen, mede om bewustwording te creëren over de impact van lozingen op de waterkwaliteit. Het project draagt bij aan meerdere thema’s van het Waddenfonds, zoals duurzame waddenhavens, duurzaam toerisme en vermindering van verontreiniging van de Waddenzee.

|Doorsturen

BuienradarAgenda