Nieuws

Stichting Harlingen Sail: “B en W gemeente Harlingen laten Tall Ships Races Harlingen zinken”

Het college van B en W wil niet in 2026 maar in 2029 weer Tall Ships Races in Harlingen, vanwege onzekere financiën. Volgens Stichting Harlingen Sail klopt het financiële plaatje van de gemeente niet, en is het onmogelijk om tot 2029 de bestaande organisatie overeind te houden. “Dit zou het einde betekenen van de jarenlange organisatorische opbouw van de Tall Ships Races in Harlingen.”

Na de geslaagde editie in 2022 wil de organisator Stichting Harlingen Sail opnieuw een gooi doen naar het binnenhalen van de Tall Ships Races in Harlingen. Deze keer voor 2026, mede gesteund door de eerdere positieve evaluatie in de gemeenteraad.

Toch heeft het college recent een negatief advies gegeven aan de raad om Harlingen niet als kandidaat te stellen voor 2026.

Het college stelt dat het twee miljoen euro tekort zal komen voor de organisatie van 2026. Maar hoe het college daartoe komt, is het bestuur volstrekt onduidelijk. De Stichting Harlingen Sail denkt 3,2 miljoen euro nodig te hebben voor de organisatie van de editie 2026. Zij doet daarbij voor 1,25 miljoen een beroep op de gemeentelijke én provinciale overheid. 

Ambtenarenapparaat

Volgens het college van B en W zal er voorlopig geen toezegging komen van de provincie Fryslân, met de komende Provinciale Statenverkiezingen voor de deur: veel beslissingen worden uitgesteld voor het nieuwe provinciebestuur, terwijl Harlingen zich vóór eind maart zou moeten aanmelden voor de Tall Ships Races 2026.

Verder voert het college aan dat het ambtenarenapparaat overbelast dreigt te raken door het vele werk dat de ambtenaren voor de Tall Ships Races moeten uitvoeren. Het college van B en W wil daarom meer werk uitbesteden, en daar hangt een prijskaartje aan. Volgens het bestuur van Harlingen Sail kunnen veel werkzaamheden opgepakt worden door de stichting.

Het college van B en W ziet verder mogelijke concurrentie van een groot zeilevenement in de VS in 2026. Dan wordt de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring gevierd en zetten tallships koers naar Amerika. Volgens het bestuur van Harlingen Sail zal de impact beperkt zijn: “Gezien het feit dat het een grote investering vergt om 3 maanden uit het eigen zeilgebied te zijn en de oversteek te maken, zal dat niet voor veel schepen zijn weggelegd.”

Arcadia 2025 

Het college van B en W heeft voorgesteld om toch een cultureel evenement te organiseren als de Tall Ships Races in 2026 niet doorgaan. Daarvoor wil het college in 2025 aanhaken bij Arcadia, eventueel in combinatie met de komst van tallships. De Stichting Harlingen Sail ziet vooralsnog geen aanknopingspunten, meldt ze in het persbericht. “In haar bestuur zitten onder andere vertegenwoordigers vanuit de maritieme sector (Maritieme Academie en Koninklijke Marine) die deelname aan een dergelijk evenement niet kunnen uitleggen aan hun stake holders.”

“Door hostport te zijn voor de Tall Ships Races sinds 2014, is Harlingen op de wereldkaart gezet en heeft het nationale en internationale bekendheid gekregen waar iedereen in Harlingen van profiteert”, aldus stichting Harlingen Sail. 

De stichting meldt dat er tijdens de laatste editie in 2022 ruim 300.000 mensen naar Harlingen kwamen om het evenement van dichtbij mee te maken. Bij dat aantal werden eerder in de gemeenteraad vraagtekens geplaatst, want het bleek niet om unieke bezoekers te gaan. Mensen uit de omgeving die meerdere bezoeken brachten zijn meerdere keren meegeteld. 

Frisian Tall Ships Club

De stichting meldt verder dat er jarenlang is ingezet op de continuïteit van het evenement, met programma’s voor alle schoolgaande jeugd in Harlingen; de opbouw van een Tall Ships Experience-centrum aan de Willemshaven; de opbouw van een wereldwijd netwerk via STI (de Britste moederorganisatie van de Tal Ships Races); de oprichting van de Frisian Tall Ships Club met ruim 130 MKB-bedrijven en de inrichting van een permanent kantoor voor de organisatie.

“Het voorstel van het college om een gooi te doen naar 2029 is dan ook koffiedik kijken”, meldt het bestuur van Harlingen Sail. “Het is namelijk nog totaal onzeker of de internationale organisatie de Noordzee dan überhaupt weer aandoet. Daarbij is het voor de stichting onmogelijk om tot 2029 de bestaande organisatie overeind te houden. Alle bestuurlijke ervaring, netwerken en onder andere vanuit de gemeente gemaakte investeringen zullen verloren gaan. Net als de binding met alle sponsoren, vrijwilligers en jeugd aan het evenement.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk. Morgenavond komen de Tall Ships Races aan bod in een commissievergadering, gevolgd door de raadsvergadering op woensdag 22 maart.

|Doorsturen

BuienradarAgenda