Nieuws

Raad van State: nieuwbouw Almenum mag doorgaan

DEN HAAG – De Raad van State heeft zijn zegen gegeven aan de bouw van 155 woningen op de plek van het voormalige woonzorgcentrum Almenum aan de Midlumerlaan. Een omwonende maakte bezwaar tegen het bestemmingsplan waarin de bouw wordt geregeld. Hij verklaarde eerder bij de Raad dat hij niet tegen de woningbouw is. Maar hij is wel bang voor aantasting van zijn leefomgeving. Volgens de Raad is die angst onterecht. Al zijn bezwaren zijn ongegrond verklaard. 

De oude zorgwoningen worden vervangen door 130 goedkopere huurappartementen voor ouderen en 25 huurappartementen in de vrije sector. Het bestemmingsplan geeft ook ruimte voor zogenoemde ondergeschikte voorzieningen, zoals een restaurant, een bibliotheek, een multifunctionele ruimte, een fysiotherapeut, een kapper en een winkel. De bezwaarmaker verwacht daarom een toename van verkeer langs zijn woning en onveilige verkeerssituaties.

Behoefte

Verder vindt hij dat het project te groot is waardoor er te massale bebouwing ontstaat. In zijn ogen wordt er meer gebouwd dan nodig is volgens eigen gemeentelijk beleid. Maar de Raad constateert dat dat beleid zelfs meer woningen toelaat dan de 155 woningen die er nu komen.

Daarnaast staat in het gemeentelijke woonbeleid dat er een behoefte bestaat aan levensloopbestendige woningen. Het nieuwbouwproject Almenum voorziet daarin. Volgens de gemeente worden met het realiseren van levensloopbestendige woningen ouderen gestimuleerd om te verhuizen zodat hun bestaande gezinswoningen beschikbaar komen voor gezinnen. Verder is er in Harlingen een grote vraag naar sociale huurwoningen, zegt de gemeente. Volgens de Raad is de behoefte aan de 155 woningen voldoende aangetoond.

Verkeersonderzoek

Volgens de Raad heeft de gemeente terecht afgezien van een verkeersonderzoek. Als het plan gerealiseerd is, verwacht de Raad geen problemen met verkeersonveiligheid en een tekort aan ontsluitingswegen. Er verandert namelijk niet veel, oordeelt de Raad. De winkel en de fysiotherapeut in het nieuwe project zullen niet veel extra verkeer aantrekken. De uitweg naar de Midlumerlaan kan het verkeer in de nieuwe situatie voldoende verwerken. De angst voor onveilige situaties is volgens de Raad niet onderbouwd door de bezwaarmaker.

De parkeerbehoefte bij het wooncomplex is volgens de Raad ook voldoende ingeschat. Bij de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen is de gemeente uitgegaan van een lagere norm dan gebruikelijk. Bewoners van sociale huurwoningen hebben volgens de gemeente in het algemeen minder vaak een auto.

De Raad vindt dat de gemeente die lagere norm terecht heeft toegepast. Ook worden er voldoende parkeerplaatsen aangelegd. In het bestemmingsplan is zelfs vastgelegd dat er alleen gebouwd mag worden als er voldoende parkeerplaatsen zijn. De bouwvergunning is inmiddels verleend.

|Doorsturen

BuienradarAgenda