Nieuws

Noordwest Friesland ontregelt

Aan de slag met de Omgevingswet, en ontregelen. Dat is de kern van een pilot van gemeenten Harlingen en Waadhoeke, provincie  en Wetterskip Fryslân. Afgelopen vrijdag hebben ze getekend voor deze samenwerking van de Commerciële Club Noordwest-Friesland. Het is de eerste keer dat een netwerk van ondernemers het initiatief neemt om te gaan werken alsof de Omgevingswet al van kracht is. 

De historische gebeurtenis vond plaats in Botniastins van de Franeker Academie. Sake Tiemersma, voorzitter van de Jeugd Adviesraad assisteerde bij de ondertekening. In mei 2017 kwam die adviesraad zelf met een initiatief ‘Ferlet fan LED’ voor verlichting op het fietspad van Franeker naar Minnertsga. Of dit initiatief - bedoeld voor in ieder geval al die scholieren die in de winter door de duisternis naar school moeten - gerealiseerd kan worden, is nog niet duidelijk.

 

Als voorbeeldproject voor de pilot diende het initiatief van de achterneven Jukema, een uniek plan dat tegen verschillende regels is aangelopen bij het omschakelen naar duurzaam en biologisch verbouwen van gewassen. Zo bleek het planten van een boom op een open veld al niet te mogen. Toen daarna bleek dat één van de arealen op een terp lag, waren er opnieuw regels die hun initiatief in de weg stond. Toch uitte spreekster Roeline Kuiper lof aan alle overheden die het initiatief nu toch van de grond doen komen.

 

De Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF) nam het initiatief tot de pilot ‘Noordwest Friesland ontregelt’. In de pilot slaan overheden en belanghebbenden de handen ineen om plannen te realiseren die waarden kunnen toevoegen aan de fysieke leefomgeving, waarbij de regels dienend zijn en niet bepalend. Dat gaat uit van de basisfilosofie van de Omgevingswet: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk. Govert Geldof en Frans Nieuwhof gaven namens de CCNWF een toelichting op de pilot. Nieuwhof sloot af met de woorden: “Wat fijn dat alle partijen lef tonen en dat wij een proeftuin mogen zijn voor ‘regelvrij ondernemen’. Jullie vertrouwen is bij ons in vertrouwelijke handen.”

 

De programmaraad ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, die met een grote delegatie naar Franeker was gekomen, staat de pilot met raad en daad bij en zal ervoor zorgen dat ervaringen en inzichten die worden opgedaan, breed gedeeld worden. Rondom de ondertekening organiseerde de CCNWF een minisymposium met diverse sprekers, waaronder een wetenschappelijke reflectie van prof. dr. Caspar van de Berg, namens de Academie van Franeker. Johan Grijpstra van de provincie Fryslân vertelde over de Friese Aanpak van de Omgevingswet. 

Een uitgebreid verslag van de ondertekening staat op de website van de Commerciële Club: www.cc-nwf.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda