Nieuws

Herinnering aan Bouke van der Gaast blijft levend

De oproep ‘Doe wat terug voor Bouke!’ heeft een stortvloed aan reacties opgeleverd. “Sinds deze week zijn de grafrechten weer veiliggesteld”, laat Anneke F. Visser dan ook weten. “Alle gulle gevers enorm bedankt!” Maar daarmee is alles nog niet gezegd...

Bouke op verkiezingscampagne.

De kleurrijke Bouke van der Gaast was een spil in het na-oorlogse Harlingen. Nederland herrees en Bouke timmerde mee op de golven van die tijd. Hij gaf vorm en kleur aan het maatschappelijke en politieke leven in onze stad, meestal in de rol van praatgrage en geestige voorzitter. De grossier in rookwaren gaf tal van verenigingen een slinger, trouwde de halve stad, kwam voor koffie over de drempel bij stadgenoten van allerlei rang en stand, en was zo decennialang een verbindende schakel in de Harlinger samenleving.

Na zijn dood in 2001 kreeg hij een opmerkelijke plek op de Algemene Begraafplaats. Vak A bevat eigenlijk uitsluitend veel oudere graven. Maar Bouke had sterke banden met Israël en met Joodse families. Het zal dus geen toeval zijn dat hij direct naast de Joodse begraafplaats ligt met, bij wijze van spreken, ‘zicht’ op het herdenkingsmonument waarvoor hij zelf het initiatief nam.

Bestickerd

Eerder dit jaar werd Boukes laatste rustplaats bestickerd met een gemeentelijke mededeling dat het graf op de nominatie stond geruimd te worden. Die kennisgeving, met de mogelijkheid voor belanghebbenden om te reageren, viel verschillende bezoekers op. Hun verschrikte reactie “Dat mut toch niet weze!” vond via de Harlinger tam-tam al snel zijn weg naar Anneke Visser, oud-voorzitter van Oud Harlingen. Die schoot als vanouds in de actiemodus en het duurde niet lang of er was met Chris Elsinga, voormalig bestuurslid van Oud Harlingen, een actiecomité geboren. Nog dezelfde week werd bij de RegioBank een rekening geopend voor een crowdfunding om de grafrechten te voldoen. De Harlinger Courant waarin de aftrap voor de actie werd gedaan lag nog nauwelijks op de mat, of de eerste giften kwamen al binnen.

Raadscommissie

De daaropvolgende dagen begon het donaties te regenen. Ook kwamen veel waarderende en informatieve reacties binnen zoals van Jan Vonk, die het graf van Bouke heeft gemaakt en plaatste. De actie leidde bovendien - onbedoeld - tot kritische vragen in de raadscommissie van 9 maart. “Waarom is hier een crowd funding voor nodig?”, aldus de PvdA, die het hierbij ruimhartig opnam voor de grondlegger van Harlinger Belang. “Kan de gemeente voor deze bijzondere Harlinger geen uitzondering maken en het grafrecht gewoon verlengen?” Wethouder Sijtsma kon de commissie geruststellen. Oud Harlingen is eerder dit jaar al gevraagd een inventarisatie te maken van graven c.q. grafstenen die voor de stad een bijzondere waarde hebben. Dat advies zal, samen met reacties van nazaten en andere belanghebbenden, richtinggevend zijn bij de ruiming van de begraafplaats.

Zorgvuldig

De volgende ochtend kwamen de beide initiatiefnemers bij wethouder Sijtsma op de koffie. “Puur toeval”, vertelt Chris Elsinga. “Ons gesprek stond totaal los van de raadsvragen. We startten de actie gewoon als twee burgers die vinden dat we mensen zoals Bouke in ere moeten houden, niet als protest. De gemeente pakt de herinrichting van de begraafplaats juist uiterst zorgvuldig aan, alle waardering daarvoor. Nee, de reden voor ons gesprek was heel anders.” Anneke Visser licht dat toe. “We kregen van allerlei mensen te horen dat Bouke’s graf voor onbepaalde tijd was. Dat hij de plek had gekocht, en ook dat hij niemand naast zich wilde. Dat wilden we met het oog op de grafrechten en de toekomst graag uitgezocht hebben.” Een eerste duik in de gemeentelijke administratie leverde echter nog geen uitsluitsel op. “Misschien was het gewoon grootspraak?”, filosofeert Anneke Visser. “"Het was natuurlijk een man van grote woorden, haha. We proberen het nog uit te vinden!”

Wordt vervolgd

Hoe dan ook is de zaak voor beiden nog niet afgedaan. “Voor de lopende periode van 10 jaar is de zaak geregeld en daarna komen we ook al een eind. Maar we hebben nog méér ideeën. Daar komen we binnenkort mee naar buiten en we gaan alle giftgevers daar, zover bekend, persoonlijk bericht van proberen te sturen.” Wie ondertussen nog een bijdrage wil leveren kan dat overigens doen. “We spraken mensen die het van plan waren, maar het nog niet deden, of die bijvoorbeeld zelf niet digitaal kunnen bankieren. Daarom laten we ‘Doe wat terug voor Bouke!’ nog even doorlopen.” Het rekeningnummer van de actie is NL82 RBRB 8837 2919 06 ten name van A.F. Visser.

|Doorsturen

BuienradarAgenda