Nieuws

Grafzerk beeldhouwer leeuwen Leeuwenbrug teruggevonden

HARLINGEN - Bij graafwerkzaamheden in een tuin vlakbij het oude kerkhof van de Grote Kerk werd onlangs een groot gedeelte van een slecht leesbare grafzerk gevonden. Er werden allerlei deskundigen ingeschakeld om de fragmentarisch overgebleven tekst te reconstrueren.

Hessel de Walle uit Eelde, bekend van zijn verzameling opschriften met betrekking tot Friezen uit alle eeuwen, kwam met de zijnen tot de conclusie dat het mogelijk gaat om de grafzerk van Jelle Ages Agema en zijn echtgenote Rinske Romkes Lanting.

Jelle Ages Agema, steenhouwer tot 1789, is de beeldhouwer van de iconische leeuwen met het stadswapen van Harlingen op de Leeuwenbrug in Harlingen. In 2013 werden bij een restauratie van de leeuwen zijn voornaam ‘Jelle’ en het jaartal 1788 aangetroffen op een van de wapenschilden die de leeuwen vasthouden. Harlinger Stefan Elsinga (van kleinekerkstraat.nl) wist toen te achterhalen dat het ging om de Harlinger steenhouwer Jelle Ages Agema. Van Jelle Ages Agema is in het Harlinger Gemeentemuseum het Hannemahuis zijn wapen met jaartal 1785 te zien op het wapenbord van de Diakenen.

Jelle Ages Agema was steenhouwer die woonde aan de Kleine Kerkstraat 14 in Harlingen. Hij overleed in 1808 (wat heel goed aan het begin van de steen kan staan). Zijn vrouw Rinske overleed in 1823 op 74-jarige leeftijd (staat onderaan de steen). Mogelijke tekst op de grafzerk:

1) 1808?…

2) J ……….

3) ……

4) Catechiseermeester ...

5) Gereformeerd

6) Harlingen……

7) Algem?....

8) ……..

9) …..

10) Lanting

11) 74 jaar……

Jelle Ages Agema werd in 1788 nog door het stadsbestuur van Harlingen betaald voor het leveren en bewerken van hardsteen, maar het ging niet goed met zijn steenhouwerij. Uit krantenberichten in juli 1789 blijkt dat zijn ‘geabandonneerde’ boedel, allerlei soorten steen, en al het steenhouwersgereedschap verkocht werden. Het was toen de enige steenhouwerij in Harlingen.

Of Jelle Ages Agema naast steenhouwer en diaken, ook een rol had als catechiseermeerster (lees: godsdienstleraar) is (nog) niet bekend.

|Doorsturen

BuienradarAgenda