Nieuws

Gemeente Harlingen heeft positief resultaat van 7,4 miljoen euro

Gemeente Harlingen heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van 7,4 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2022 die vanavond in de gemeenteraad aan bod komen.

Met het positieve resultaat behoudt de gemeente een financieel gezonde positie. Het positieve saldo over 2022 is een optelsom van verschillende factoren.Dit saldo komt onder meer door positieve ontwikkelingen binnen het sociaal domein, enkele wijzigingen in grondslagen (berekeningen voorzieningen), lagere kosten personeel, inhuur van derden en een aantal openstaande projecten.

Wethouder Erik de Groot is blij met het resultaat: “Het is ons gelukt om de plannen die we maakten voor 2022 voor het overgrote deel uit te voeren. Desondanks is het belangrijk om scherp te zijn op structurele langjarige ontwikkelingen die ons te wachten staan. De lijn die het kabinet heeft ingezet houdt in dat gemeenten minder geld vanuit het Rijk ontvangen. Ik vertrouw erop dat het huidige demissionaire kabinet en een nieuw kabinet met goede oplossingen komen die op lange termijn perspectief bieden voor gemeenten. Daarnaast zijn er forse loon- en prijsstijgingen, die wij maar deels gecompenseerd krijgen. Al deze ontwikkelingen volgen we op de voet. We blijven dan ook zoeken naar oplossingen om onze financiële stabiliteit in de toekomst te waarborgen.”

Het jaar 2022 was ook een jaar dat in het teken stond van de oorlog in Oekraïne en de nasleep van Corona. Gemeente Harlingen vangt Oekraïense vluchtelingen op binnen de gemeentelijke opvangvoorzieningen. Ook werden de The Tall Ships Races vorig jaar in Harlingen georganiseerd.

Het positieve resultaat geeft ruimte om de afspraken die de gemeenteraad heeft gemaakt, vastgelegd in het akkoord op hoofdlijnen, uit te voeren. Wethouder de Groot: “Dit biedt ons de mogelijkheid om belangrijke beleidsdoelen en projecten te realiseren die ten goede komen aan onze gemeenschap. Het is en blijft essentieel dat wij deze ruimte op verantwoorde wijze benutten en blijven streven naar een financieel gezonde positie, zodat we de belangen van onze inwoners kunnen blijven behartigen.”

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het geld als volgt te bestemmen: ruim 2,2 miljoen nog uit te voeren werken; ruim 3,3 miljoen toevoegen aan de algemene investeringsreserve; 250.000 voor kunstgrasvelden; 750.000 voor de ‘regiodeal’ en acht ton voor de Tall Ships Races.

|Doorsturen

BuienradarAgenda