Nieuws

EZK gaat Pilot Harlingen structureler steunen

De communicatie tussen Harlingen en Den Haag is weer op niveau. Als vervolg op het werkbezoek van staatssecretaris Vijlbrief, vorige maand, kwam gisteren opnieuw een EZK-afvaardiging naar Harlingen, en voor de zomer zal dat nog enkele keren gebeuren.

Het ministerie ziet de Pilot Harlingen als een leerzaam voorbeeldproject, werd gisteren nog eens bevestigd. Om die reden gaat EZK de Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH) financieel meerjarig ondersteunen. Ook haakt het ministerie aan bij de gesprekken rond een eigen Harlinger toetsingskader. Bij schade hoeft een huiseigenaar geen waterdicht bewijs meer te leveren van een relatie met de zoutwinning. Frisia vergoedt de schade dan al wanneer zo’n verband aannemelijk is. “Wij pleiten al vanaf het begin voor een vorm van omgekeerde bewijslast in Harlingen”, zegt SBHH-voorzitter Jarig Langhout. “Nu kunnen we dat samen met Frisia, EZK en de andere partners in een toetsingskader vastleggen.”

Staatssecretaris Vijlbrief zegde afgelopen maand toe een gesprek te initiëren met de Commissie Mijnbouwschade met als doel het Harlinger meetnet gevalideerd te krijgen. Gisteren bleek dat de Commissie zo’n gesprek niet aan wil gaan. “Voor ons blijft cruciaal dat de overheid het meetnet als bewijs accepteert”, zegt Jarig Langhout. “Zowel in de Harlinger gemeenteraad, in de Friese Staten als in de Tweede Kamer is daar om gevraagd. Het kan niet zo zijn dat we tientallen jaren met publiek geld metingen laten doen, om uiteindelijk van diezelfde overheid te horen dat de data niet volstaan. Volgende keer staat dit dus opnieuw op de agenda.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda