Nieuws

Bewoners binnenstad bezorgd over huisvesting arbeidsmigranten

HARLINGEN - Bewoners van de binnenstad voelen zich soms “absoluut niet veilig” door overlast van arbeidsmigranten die in het centrum wonen, vaak met meerdere mensen in betrekkelijk kleine ruimtes. Dat schrijven ze in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad. “Niet alleen worden ruzies verbaal uitgevochten, ook fysiek is dat het geval. Enkele maanden geleden is een dergelijke ruzie uitgevochten tot in de Zeeman. Pas na tussenkomst van de politie is de rust weer wat teruggekeerd.”

De bewoners zijn bezorgd over de toenemende huisvesting van arbeidsmigranten in het centrum, zoals in het voormalige café ’t Pypke, waar de nieuwe eigenaar 15 kamers zou hebben gemaakt. “In het pand van de Zeeman wonen naar verluidt meer dan 25 personen”, schrijven de buurtbewoners in hun brief. “In de laatste paar jaren is het aantal gevestigde arbeidsmigranten fors gestegen en dat is te merken.”

Volgens de buurtbewoners hebben de arbeidsmigranten geen binding met de buurt. “Er is geen gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef voor een fijne leefomgeving en er is sprake van een vervaging van normen en waarden.” Ze klagen over parkeerproblemen, geluidsoverlast (“Ruzies worden hoorbaar voor de hele buurt verbaal uitgevochten.”) en afvaloverlast: tijdelijke bewoners hebben geen afvalpas. “Bier- en Red Bull blikjes worden daarnaast overal neergegooid behalve in de afvalbakken.” Er is volgens buurtbewoners sprake van arbeidsmigranten die op straat bierdrinken en buurtbewoners een grote mond geven, en zulke zaken zorgen voor onveilige gevoelens.

Volgens buurtbewoners worden er soms hele families gehuisvest in kleine kamers. Ze geven een voorbeeld van een pand aan de Schoolsteeg, waar een kleine kamer gedeeld wordt door drie Polen, om kosten uit te sparen. “Wij hebben begrepen dat de huurprijzen fors zijn”, schrijven de buurtbewoners. “Wij vinden dat er sprake is van mensonterende toestanden en dat hier ingegrepen moet worden.”

Ze wijzen verder op het risico van coronabesmetting en brandgevaar. “Ook wreekt het zich dat veel panden in handen zijn van eigenaren van buiten Harlingen. Zij worden niet aangekeken of aangesproken door hun sociale omgeving waar dat bij een Harlinger eigenaar in het algemeen wel zal gebeuren.”

Volgens de buurtbewoners drukt het probleem een stempel op de binnenstad van Harlingen. Ze maken zich niet alleen zorgen over leefbaarheid en veiligheid, maar ook over het vestigingsklimaat voor ondernemers. Ze vragen de gemeente om beleid te maken voor dit vraagstuk, en ondertussen lopende aanvragen voor korte termijn-huisvesting ‘on hold’ te zetten. Volgens de buurt is er geen draagvlak voor nog meer arbeidsmigranten in de binnenstad. CDA, PvdA en Wad’n Partij hebben het college van B en W middels een motie aangespoord actie te ondernemen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda