Nieuws

Beestenspul zoekt steun

Beestenspul, de kleine dierentuin bij De Batting, bestaat ongeveer twintig jaar en wordt gerund door vrijwilligers. Deze enthousiasme vrijwilligers voeren bij toerbeurt de dieren en houden de hokken schoon.

De vrijwilligers van Beestenspul, vlnr Aukje Poelsma, Wiebe Westra, Melle Zegel, Teake Koster, Wim Dees, Teake Koster en Theo Huizenga. Afwezig Jan Kooistra. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Beestenspul trekt veel mensen; het is ook een ontmoetingsplek voor bewoners van De Batting en de omgeving. De kosten worden gedragen door te teren op het ‘eigen vermogen’ en dankzij ondersteuning van De Batting.

De kosten bedragen ongeveer € 400 per maand. Daarnaast zijn er kosten voor de aanschaf van nieuwe dieren en een motormaaier. Het bestuur zoekt sponsoren die bereid zijn Beestenspul financieel te ondersteunen. Een bijdrage kunt u overmaken naar NL48RABO0356935329 t.n.v. Stichting vrienden Bewoners van de Batting.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda