Nieuws

Actiegroep wil Zeesleepboot Holland behouden als varend erfgoed

Honderden vrijwilligers, donateurs, bemanningsleden en belanghebbenden zijn in verzet gekomen tegen het besluit van het stichtingsbestuur om te stoppen met de operationele activiteiten van de Holland. Onder de naam PESK-groep zijn ze een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om met de Holland te blijven varen. Het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland heeft laten weten dat het zal meewerken aan dit onderzoek.

(Foto: HC - Henry Drost)

Het bestuur kondigde vorige maand in een persbericht aan definitief te stoppen met het varen met de Holland. De stichting wilde op zoek naar een nieuwe bestemming voor de legendarische zeesleper. “Dit persbericht verscheen als een donderslag bij heldere hemel”, aldus de PESK-groep. Enige dagen later werd het besluit toegelicht aan vrijwilligers en bemanning in een bijeenkomst aan boord van de Holland.

Als belangrijkste argumenten voor stoppen werden genoemd: een tekort aan toekomstige vrijwilligers, de aanmeer-problemen in de haven van Terschelling, de financiering, en de druk van veiligheid en regelgeving. De toelichting heeft velen niet overtuigd en er is sprake van verontwaardiging en teleurstelling over het besluit. Een aantal verontruste betrokkenen van het eerste uur, waaronder oud-bestuurders, leden van de bemanning en sponsors hebben uit onvrede de werkgroep met de naam PESK-groep gevormd (PESK: de roepletters van de Holland).

Volgens de leden van de PESK-groep is het besluit van de stichting niet zorgvuldig is genomen. De PESK-groep gaat daarom onderzoeken, met behulp van experts, of er een beter plan kan komen. Kernpunten van dit plan zijn: blijven varen met de Holland als uniek en historisch erfgoed; Terschelling blijft een aanleghaven; de exploitatie leidt niet tot verliezen. En alle actuele regelgeving, voorschriften die betrekking hebben op de veiligheid van schip, bemanning en passagiers worden volledig in acht genomen. De werkgroep streeft ernaar op 1 februari 2024 met een compleet plan van aanpak te komen voor het varen met de Holland.

Een aantal donateurs en eilanders heeft het stichtingsbestuur aangeschreven en een kort geding in het vooruitzicht gesteld als het bestuur boekingen annuleert, personeel ontslaat of het schip in de verkoop doet.

|Doorsturen

Robert Zijtsel

2023-12-15 19:18:53

Al sinds 2007 donateur en meesleper. Steun de actie van harte

BuienradarAgenda