Nieuws

Aanvraag mantelzorgcompliment in de gemeente Harlingen

Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in de gemeente Harlingen woont? Vraag dan het mantelzorgcompliment aan. Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met uw zorgvrager. U moet uw aanvraag voor 31 december 2022 indienen. Let op: het mantelzorgcompliment moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Sommige mantelzorgers zijn dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Ook zijn er mantelzorgers die parttime zorgen voor een partner, ouder of een kind met gezondheidsproblemen. En niet te vergeten: er zijn jongeren die al vroeg worden geconfronteerd met een zieke ouder, broertje of zusje.

Werkt u ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden als mantelzorger, dan komt u in aanmerking voor het ‘compliment’. U komt niet in aanmerking als u de zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is. Ook gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen met het huishouden.

Houd er rekening mee dat de persoon waarvoor u zorgt in de gemeente Harlingen moet wonen. Woont u zelf in de gemeente Harlingen en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het mantelzorgcompliment.

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, vriend of kennis verzorgen. De gemeente Harlingen heeft gekozen voor een geldelijke waardering van € 100 voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Jeugdige mantelzorgers (10 t/m 17 jaar) die aan de voorwaarden voldoen ontvangen het compliment in de vorm van een bioscoopbon ter waarde van € 25.

Denkt u in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment, dan kunt u een aanvraagformulier afhalen bij de balie of het Steunpunt Mantelzorg in mfc Het Vierkant (Johan van Oldenbarneveltstraat 2). Mailen kan ook: steunpuntmantelzorgharlingen@deskule.nl of download een aanvraagformulier op www.harlingen.nl/mantelzorgcompliment.

|Doorsturen

BuienradarAgenda