Nieuws

Geen bodemherstel bij Wijnaldum

Eind dit jaar stopt Frisia Zout met de zoutwinning bij Wijnaldum. De bodem daar zal echter niet ‘terugveren’, zoals tot nu toe werd verwacht. Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft hierover dinsdag vragen gesteld aan de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout.

In 2006 liet de provincie Fryslân ingenieursbureau Alterra onderzoek doen naar het verwachte gedeeltelijke herstel van de bodemdaling. Alterra rapporteerde destijds aan het Provinciehuis dat zo’n relatieve bodemstijging inderdaad verwacht mocht worden. Daarbij baseerde het bureau zich onder meer op een prognose van geologen van onderzoeksinstituut TNO. Er waren destijds al twijfels over de kwaliteit van de onderzoeken die een gedeeltelijk herstel van de daling als uitkomst hadden.

De bodem bij Wijnaldum is de afgelopen decennia door de zoutwinning tientallen centimeters gezakt. Frisia pompte er uit verschillende cavernes op circa 3 kilometer diepte een zoutoplossing omhoog, die in de fabriek aan de Harlinger Industriehaven wordt ingedampt tot zout overblijft. Recht boven de caverne is de bodemdaling het grootst. In een straal van ongeveer drie kilometer rond de boorput vindt echter ook bodemdaling plaats, omdat in de caverne onderdruk heerst ten opzichte van de omliggende zoutlaag. Daardoor ‘stroomt’ het zout vanuit de omgeving naar het punt waar de druk het laagst is: de caverne. Het idee dat de holtes na de winning zouden blijven ‘vollopen’, zodat de bodem weer zou ‘opveren’, blijkt echter niet te kloppen: tot op heden blijkt de bodemdaling definitief.

Kamerlid Nijboer heeft de minister nu onder andere gevraagd of de permanent verlaagde bodem gevolgen heeft voor de bebouwing of voor natuur en/of milieu, en welke gevolgen de lagere bodem heeft voor de waterhuishouding van Friesland.

|Doorsturen

BuienradarAgenda