Nieuws

€ 290.000 voor onderhoud en verduurzaming De Diamant

HARLINGEN - Het college van B en W wil 290.000 euro uittrekken voor verduurzaming en achterstallig onderhoud van voormalige basisschool De Diamant. Het gebouw aan de Vierkantsdijk wordt mogelijk een sociaal-cultureel verzamelgebouw. De 40.000 euro die eerder was gereserveerd voor de sloop van het gebouw, moet worden ingezet voor onderzoek naar exploitatie van het gebouw.

Dat staat in een raadsvoorstel dat volgende week in de commissievergadering aan bod komt, en vervolgens in de raadsvergadering van woensdag 29 november. Het achterstallig onderhoud is begroot op 154.000 euro en de verduurzaming van het oude gebouw kost 136.000 euro.

Basisschool De Diamant sloot in 2018 de deuren en enkele jaren later kwam de locatie in beeld als bouwplek voor tiny houses. Daar bleek uiteindelijk te weinig animo voor (vermoedelijk vooral omdat het om een tijdelijke plek ging).

Het schoolgebouw wordt nu al langer bewoond door enkele mensen die hier via gebouwenbeheerder CareX (anti-kraak) onderdak vinden. Zij hebben plannen voor een duurzame, zelfvoorzienende woonvorm met een culturele/maatschappelijke ruimte. Maar de gemeente ziet in De Diamant een plek voor Jongeren- en Ouderenwerk, de muziekschool en mogelijk kinderdagverblijf Het Kleine Prinsje.

|Doorsturen

BuienradarAgenda