Nieuws

Noorderbreedte neemt dagbesteding Almenum over van KwadrantGroep

De dagbesteding in wooncentrum Almenum in Harlingen is sinds 1 september officieel in handen van ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte. De dagbestedingslocatie ’t Anker was voorheen onderdeel van de KwadrantGroep. Beide organisaties hebben hierover onlangs overeenstemming bereikt. Met de overname kan Noorderbreedte de dagbestedingslocatie verder uitbreiden. Daarmee wordt voorzien in de groeiende behoefte van Harlinger ouderen aan een waardevolle daginvulling.

Noorderbreedte is blij met de extra ruimte die de dagbesteding in Almenum gaat bieden aan cliënten. “Er is namelijk een groeiende behoefte onder de Harlinger ouderen”, legt regiomanager André Oosterhof van Noorderbreedte uit. “Op onze woonzorglocatie De Spiker in Harlingen konden we niet iedereen meer een plek bieden. Daardoor ontstond er een wachtlijst. Met de overname van ’t Anker kunnen we nu direct aan nieuwe cliënten dagbesteding bieden. Daarbij nemen we ook de begeleiding van de huidige cliënten van de KwadrantGroep over. Deze cliënten kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van de dagbesteding in ‘t Anker.”

Ondersteuning daginvulling

Met de overname wil Noorderbreedte er zijn voor de ouderen in Harlingen die nog zelfstandig thuis wonen en extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun daginvulling. “Veel mensen hebben gevoelens van eenzaamheid. Zij zijn op zoek naar sociale contacten of een zinvolle dagbesteding”, zegt Oosterhof. “Zij hebben een ruggensteuntje nodig. Met de dagbesteding kunnen wij hen dat bieden. Door een of meerdere dagen naar de dagbesteding te komen, worden ze ondersteund bij het vasthouden aan een dagstructuur. Bovendien biedt het samenkomen met andere ouderen veel gezelligheid en een fijne afleiding. De medewerkers en vrijwilligers bieden een luisterend oor. Met onze dagbesteding helpen we mensen echt om prettiger zelfstandig te wonen. Tegelijkertijd ontlasten we mantelzorgers op de momenten dat hun naaste bij ons is.”

Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land werken samen aan het verbeteren en toegankelijker maken van de ouderenzorg in Friesland. Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Friesland binnen vijftien locaties en een revalidatiecentrum. Noorderbreedte is gespecialiseerd in dementie, Huntington, gerontopsychiatrie, Korsakov, Parkinson en niet-aangeboren hersenletsel. Bij Noorderbreedte werken ruim 2800 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers aan een waardevolle dag voor bewoners en cliënten. Thuiszorg Het Friese Land helpt iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging. Met ruim 2000 medewerkers biedt Thuiszorg Het Friese Land in Friesland zorg, ondersteuning en begeleiding.

|Doorsturen

BuienradarAgenda