Nieuws

Fusie Harlinger kerken nu officieel

HARLINGEN - In een feestelijke dienst in de Midlumerlaankerk in Harlingen is zondagochtend de fusie tussen de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum en de Gereformeerde Kerk in Harlingen bekrachtigd. Tijdens de dienst is de fusieakte door de vertegenwoordigers van beide kerken en notaris Troost getekend. Ingangsdatum van de fusie is 1 januari 2018.

Notaris Edwin Troost aan het woord vlak voor de ondertekening van de fusieaktie. Links ds. Bertus Nijendijk.

Thema van deze dienst was ‘de tussenmuur weg’. De overdenking had de vorm van een nagespeeld pastoraal gesprek. Ds. Nijendijk stond daarin stil bij de nieuwe identiteit.  De hervormden en de gereformeerden in Harlingen en Midlum zijn vanaf nu protestanten. Samen staan zij voor het getuigen van Christus, want “Hij is onze vrede.” (naar de brief van Paulus aan de Efeziërs)

Na de dienst, waaraan werd meegewerkt door drie koren, hebben de kerkgangers met hun gasten het glas geheven op de nieuwe kerkelijke gemeente. Deze gaat nu verder onder de naam Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Het fusieproces heeft verscheidene jaren geduurd. Tijdens dat proces is de samenwerking tussen beide plaatselijke gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stap voor stap uitgebouwd. Zo werden al een aantal jaren alle diensten gezamenlijk gehouden. Ook het activiteitenprogramma van beide kerken is in de afgelopen jaren in elkaar geschoven.

De nieuwe gemeente kan binnenkort uitzien naar nog een markeringspunt. Op 24 december heeft ds. Teunard van der Linden het beroep aangenomen dat de gezamenlijke kerkenraden van beide gemeenten vóór de fusie hebben uitgebracht. Van der Linden is nu nog als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Zandvoort. Waarschijnlijk zal Van der Linden begin maart worden bevestigd als predikant van de nieuwe Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Het predikantenteam bestaat dan uit twee vaste predikanten (1,5 formatieplaats). Van der Linden wordt de collega van ds. Nijendijk.

|Doorsturen