Nieuws

Extra geld voor Harmenspark

HARLINGEN – De provincie Fryslân stelt € 77.500 beschikbaar voor de renovatie van het Harmenspark. De anderhalve ton die de gemeenteraad eind 2016 beschikbaar stelde, was niet voldoende voor alle plannen. Er komen onder andere beelden en een eendenhuis.

“Met deze bijdrage kunnen wij nog meer onderdelen uit het plan realiseren en het park de uitstraling geven die wij voor ogen hebben”, schrijven B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Er komen beelden van Ilse Oelbers uit Arum in het park, en in het water tussen park en Stationsweg komt een eendenhuis. Lilian Fopma, werkzaam bij De Boer & De Groot, is gestart met het maken van metalen hekwerken voor de entrees. Deze kunstwerken bestaan uit ‘takken’, naar een ontwerp van de Harlinger tuinarchitect Lia Duinker. Het bruggetje krijgt soortgelijke brugleuningen. Over enkele maanden volgen er (boom)banken en naar verwachting wordt het werk aan het park in maart 2019 afgerond. Daarna volgt een feestelijke opening.

De subsidieaanvraag bij de provincie was vooral gericht op toerisme en recreatie. Er komen meer activiteiten, meldt de gemeente in de subsidieaanvraag. “Te denken valt aan foodtrucks, parkontbijt, kunstexposities, festiviteiten koningsdag, visserijdagen, Tall Ship Races en Harlinger feestweek.”

|Doorsturen