Nieuws

‘Uneinige beweging’: tentoonstelling over leven en werk van kunstenaar JanMurk de Vries

In elk werk van JanMurk de Vries (1919-2015) zit beweging: lange uitgezette lijnen in het brede landschap; de beweging van het tij; takken, handen die naar omhoog reiken; de verhouding tussen mens en natuur, in het zoeken van de mens in de kosmos en in de bewogen mens tot zijn omgeving. Dit thema staat centraal in de tentoonstelling ‘Uneinige beweging’, die vanaf 25 januari (tot en met 5 april) te zien is in Obe, het podium voor literatuur, kunst en taal op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

JanMurk de Vries. Oneindige beweging - Boschplaat 1987/2008. Olieverf op doek, 100 x 200.

JanMurk de Vries wordt op 11 november 1919 in Bolsward geboren als Jan de Vries. Pas veel later, in de jaren vijftig voegt hij de naam van zijn moeder Murkje direct achter zijn voornaam. Zij overleed toen hij pas zes was. Zijn talent voor tekenen en artistieke aanleg worden pas laat door zijn vader en stiefmoeder erkend. In de jaren vijftig tast De Vries de mogelijkheden van een artistiek bestaan af en bekwaamt zich in veel technieken en stijlen. Hij reist alleen door heel Europa en ontdekt de overweldigende woestheid van de bergen. Ook correspondeert hij veel. Veel van deze brieven zijn bewaard gebleven en geven een goed inzicht in het artistieke proces, zijn vragen over het geloof en zijn homoseksualiteit.

In 1964 vestigt de Vries zich in Harlingen, hij begint een galerie en krijgt regelmatig opdrachten voor plastieken en muurschilderingen. In veel kerken in Friesland is werk van hem te vinden. In deze vruchtbare periode schildert en tekent hij, maakt plastieken en is een meester in het ontwerpen in acrylaatglas. Zijn werk trekt veel aandacht in Friesland en daarbuiten. In de jaren zestig verbindt de Vries zich ook met de Friese literaire en culturele avant-garde rond het tijdschrift Quatrebras. Wat in zijn werk steeds naar voren komt is het ontzag voor de natuur en het proces van bewegen. De Vries is een diepgelovig man en noemt God dan ook de grootste kunstenaar.

In 1985 verhuist hij met zijn partner Wilt Cordes naar Firdgum. Hier ontstaan de grootste monumentale werken op doek en in acrylaatglas: ramen voor de St. Michaëlkerk in Harlingen en het Stiltecentrum op Schiphol. Tot op hoge leeftijd blijft hij actief als schilder: de weidsheid van het Wad en de krachten in de kosmos zijn terugkerende thema’s. Op 9 mei 2015 overlijdt JanMurk de Vries in Harlingen.

In deze tentoonstelling in Obe is een selectie van zijn meest toonaangevende werk te zien. De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Jaap Bruintjes en het ontwerp is in handen van ontwerpbureau Lokaalwerk. Bij de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hierover volgt later meer informatie op de website van Tresoar.

|Doorsturen

BuienradarAgenda