Nieuws

Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s

Op woensdag 15 januari is in het Friese provinciehuis bekendgemaakt welke 25 Friese foto’s naar het landelijke burgerforum worden gestuurd die uiteindelijk 100 foto’s selecteert voor de landelijke tentoonstelling die op 31 maart 2020 wordt geopend in de Tweede Kamer in Den Haag. Bij die bekendmaking was ook een delegatie van het Centraal Comité 1945 uit Harlingen aanwezig.

Benjamin en Jansje Pais.

WOII in 100 foto’s is een initiatief van het Herinneringsplatform WOII en het NIOD, het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Er zijn in het hele land oorlogsfoto’s verzameld en in alle provincies vond een voorselectie plaats. In Friesland werkten Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, het Fries Verzetsmuseum en de Leeuwarder Courant samen bij deze voorverkiezing. Vijf weken lang was in de Leeuwarder Courant een selectie uit de archieven te zien rond de vijf thema’s van de tentoonstelling: militaire strijd en bevrijding, vervolging en uitsluiting Joden, Roma en Sinti en andersdenkenden, Duitse aanwezigheid (collaboratie en aanpassing), verzet en repressie (Duitse terreur) en dagelijks leven.

Per thema kon er op één foto een stem uitgebracht worden. Er kon op 50 foto’s een stem worden uitgebracht en er diende een selectie van 25 foto’s over te blijven. Op Leeuwarder foto’s waren veel stemmen uitgebracht en die namen dan ook een groot deel van de 25 in beslag. Harlingen leverde twee foto’s: een opname van de hoek Voorstraat/Sint Jacobsstraat met als thema Duitse Aanwezigheid en een opname van Benjamin en Jansje Pais, met thema: vervolging en uitsluiting Joden, Roma, Sinti en andersdenkenden. Benjamin en Jansje overleefden de oorlog niet, ze werden in Auschwitz vermoord. Het lichtmonument in het Harlinger Harmenspark markeert ook de dood van deze twee jonge Joodse kinderen. De 50 Friese foto’s kunnen ook apart bekeken worden in een touringcar als reizende tentoonstelling en in een speciale expositie in het Verzetsmuseum.

|Doorsturen

BuienradarAgenda