Nieuws

Ontwikkelaar recreatiepark Westerzeedijkgebied bekend

HARLINGEN - Zeelenberg Architectuur BV en Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij BV zijn gisteren aangewezen als ontwikkelaar van een recreatiepark aan de Westerzeedijk. Het gaat om ‘ontwikkelvlek 5’ in het middengebied. De ondernemingen zijn gevestigd in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Integrale planontwikkeling op het gebied van ‘leisure’ behoort tot hun specialisaties.

Het recreatiepark is gepland in het middenstuk van het projectgebied. De grijze blokjes op de kaart zijn de vakantiewoningen. Het witte vlak links is de Waddenhal.

 

Autovrij ontwerp met duurzame inpassingen

Zeelenberg heeft voor Ontwikkelvlek 5 een autovrij en gevarieerd landschap ontworpen met open en meer besloten delen, zoals een ‘weide’, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. De beplanting in het gebied zal zo veel mogelijk streekeigen zijn en weinig onderhoud en bewatering nodig hebben.

De in het landschap ingepaste duurzame woningen - maximaal 50 - worden voorzien van een ‘opgetild’ terras, waardoor het landschap zo min mogelijk wordt aangetast. In het plan van Zeelenberg zijn de centrale voorzieningen nadrukkelijk publiek toegankelijk. Zeelenberg hoopt van harte dat ook de inwoners van Harlingen de weg naar het restaurant, de gemeenschappelijke ‘tuin’, de landelijke wandelpaadjes en de speel- en vermaaktoestellen zullen vinden. 

Aansluiting bij toeristisch perspectief

Het plan van Zeelenberg onderscheidde zich op de ruimtelijke kwaliteit, de uitstraling van het park in samenhang met de omgeving, de flexibiliteit in de uitwerking en de wijze waarop rekening wordt gehouden met de bodemverontreiniging in het gebied. Daarnaast kiest Zeelenberg voor een onderscheidend concept, dat goed aansluit bij de toeristische visie van de gemeente Harlingen en de doelgroepen die de gemeente wil aantrekken.

Selectieprocedure

Eerder melden zich negen initiatiefnemers met ideeën voor dag- en verblijfsrecreatie. Daarvan namen vier partijen de uitnodiging aan om hun plannen te presenteren. Op advies van een beoordelingscommissie heeft de gemeente Harlingen daarna drie partijen geselecteerd voor presentaties aan de commissie en de klankbordgroep. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een advies voor aanwijzing van Zeelenberg Architectuur BV en Zeelenberg Ontwikkelmaatschappij als ontwikkelaar van het gebied.

Vervolg

Het komende jaar werkt Zeelenberg het plan voor ontwikkelvlek 5 verder uit, samen met in- en omwonenden, de klankbordgroep en de gemeente Harlingen. Naar verwachting volgt het definitieve plan in 2020, waarna gestart kan worden met de uitvoering.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk op: https://www.harlingen.nl/inwoners/westerzeedijk_43124/

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda