Nieuws

Duizend vrijwilligers maken de Friese wateren schoon

De start was afgelopen zaterdag en tot en met 3 oktober zijn ruim 50 organisaties met meer dan duizend Friese vrijwilligers bezig met de grote schoonmaakactie Skjin Wetter. In zes Friese gemeenten worden deze week de wateren schoongemaakt. Ook in de gemeente Harlingen wordt er opgeruimd.

Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en zes Friese gemeenten. Wethouder Harry Boon heeft in Harlingen de actie bijgewoond. Andere deelnemenden gemeenten zijn Dantumadiel, De Fryske Marren, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Waadhoeke. 

Samen met het Zeekadetkorps Harlingen is wethouder Boon aan boord gegaan van een sloep van de zeekadetten. Langs de Willemskade hebben zij het water schoongemaakt. Wethouder Boon was enthousiast: “Dit is een dag waarop veel mensen er samen voor zorgen, dat het water in onze omgeving een stuk schoner is geworden. Dat voelt altijd goed. Elk jaar weer. Belangrijker nog is de dagelijkse aandacht voor dat stukje zwerfafval in je handen en bewust kopen van alternatieven voor bijvoorbeeld plastic.” 

Plastic soep

De zeekadetten en de wethouder zijn niet de enigen die tijdens de Skjin Wetter actieweek aan de slag gaan. Ook Waterscouting Caspar di Robles, Supaway, Nieuw-Zuid Klussendienst, Maritieme Academie Harlingen, zonnepontje Jonge Seun, Henk Prins en het Jongerenwerk zijn de in gemeente Harlingen actief.

Jaarlijks belanden er miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Friesland wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaaiing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo draagt het zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dit kan voorkomen worden door de eigen omgeving schoon te houden. Voor Wetterskip Fryslân zijn evenementen zoals Skjin Wetter belangrijk. Schoon water is essentieel voor de volksgezondheid en het milieu.

|Doorsturen

BuienradarAgenda