Nieuws

Afvaloven dicht? Fries afval blijkt gewild

HARLINGEN – Wat komt er allemaal bij kijken als de afvaloven van Omrin vroegtijdig wordt gesloten? Onderzoeks- en beleidsadviesbureau Ecorys zoekt momenteel naar antwoorden. Eén belangrijke vraag is, áls de afvaloven zou sluiten: waar moet het afval van Friese huishoudens dan heen? Dat is mogelijk geen heet hangijzer, want afval van gemeenten blijkt gewild: het gaat om langdurige contracten met gegarandeerde betaling.

Ecorys onderzoekt in opdracht van de gemeenteraad de gevolgen van de mogelijke sluiting van de afvaloven. (Dat onderzoek kost € 44.900 maar het idee is om de rekening bij Omrin neer te leggen.) Het onderzoek gaat in op een groot aantal vragen, over de gevolgen voor werkgelegenheid, toeleveranciers, contracten, financiële en juridische aspecten, CO2-uitstoot, enzovoort.

 

Er wordt ook gekeken of het Friese afval elders verwerkt kan worden. De HC legde dat vraagstuk voor aan enkele andere afvalverwerkers. Ze hebben liever gemeentelijk afval, dan afval uit het buitenland of een jaarcontract met een recyclingbedrijf, vertelt Gerard van Gorkum, algemeen directeur van ARN in Nijmegen. “Gemeentelijk afval is voor langere termijn, en de rekening wordt gegarandeerd betaald.” En daar hebben ze wel iets voor over, aldus Van Gorkum. Hij merkt op dat de verwerking van het Friese afval aanbesteed zou moeten worden, mogelijk in verschillende tenders. “Wie de beste prijs heeft, die wint. Er gaat afval van het westen naar het oosten, en van het oosten naar het westen. Dat is de andere kant van marktwerking zullen we maar zeggen.”

 

“Een eventuele sluiting van de REC zal naar verwachting niet op korte termijn plaatsvinden”, antwoordt een woordvoerder van Attero. “Wij verwachten dan ook dat de verwerking van het huidige REC-aanbod (ca. 250 Kt) in de toekomst door Attero en een aantal andere marktpartijen overgenomen kan worden. Attero kan daarbij met zijn integrale nascheidings- en afvalenergiecentrale in Wijster dezelfde dienstverlening aanbieden als Omrin momenteel aan de inwoners van Friesland aanbiedt met nascheiding in Oudehaske en haar afvalenergiecentrale in Harlingen.”

 

Volgens Gert Jan Bennink van EEW Delfzijl zit elke Nederlandse afvalverbrander in principe vol. “Niemand heeft zoveel ruimte even beschikbaar; niet op korte termijn. Volgend jaar zitten we in principe al vol. Op langere termijn zou het misschien mogelijk zijn. Contracten komen en gaan.”

 

Tot slot HVC in Alkmaar: “Wij willen ons niet mengen in deze Friese aangelegenheid. Mocht de vraag voor het verwerken van het Friese huishoudelijk afval daadwerkelijk actueel worden, dan zijn onze collega’s van Omrin van harte welkom om de mogelijkheden bij HVC te bespreken.”

 

Het onderzoek van Ecorys is naar verwachting in maart klaar. In januari houden de onderzoekers van Ecorys een burgerpeiling onder de bevolking van Harlingen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda