Sport

Wild West in Kimswerd

Door Jeroen Pietersma
KIMSWERD - De verrassingspartij voor de jeugd?van kaatsvereniging ?de Helfrichs? te Kimswerd had dit jaar als thema ?het Wilde Westen?. De jeugdleden verschenen afgelopen vrijdagavond verkleed als cowboys en indianen op het kaatsveld.

Bij de jongste jeugd stonden drie parturen op de lijst. Het was na de kind-ouder partij de eerste echte kaatspartij voor de meeste kaatsers. Het was hier en daar nog wat onwennig en er werden prachtige zitballen en kaatsen geslagen. Na drie omlopen was er één partuur dat de beide partijen had gewonnen: Jelte Bouma en Thijmen de Groot. Twee cowboys in de kransen.

Bij de oudste jeugd hadden zowel het partuur van Martijn Wiersma, Rixt Fokkema en Klaske Rijpma als het partuur van Karel Monfils en Rineke Westra een partij gewonnen. De laatste partij ging om de eerste prijs. Karel en Rineke wonnen deze partij en kregen de mooie kransen omgehangen door Sjoerd Atze de Jong. Voor Rineke was het echt een geluksdag, want ze won ook nog eens de prijs voor de mooiste outfit, een prachtige wisselprijs voor deze indiaan.

|Doorsturen

BuienradarAgenda