Sport

TV Ready viert zaterdag haar 90-jarig jubileum

Door Jeroen Pietersma
Op 14 april 1923 werd een nieuwe club, de Harlinger Lawntennisclub opgericht. De leiding was in handen van acht aandeelhouders, die elk honderd gulden hadden ingelegd. Bij de eerste van de Elf Houtschuren werd op de oude groentetuin van de familie Meinesz deze baan aangelegd. Deze werd belegd met tegels die met het geld van de aandeelhouders werden gekocht. Bij opheffing zouden de aandeelhouders ieder 300 tegels krijgen. Dit is niet gebeurd en zelfs op het huidige park zijn nog tegels aanwezig uit 1923.

Eind oktober 1941 werd een perceel grond gekocht aan de Oude Trekweg. Het lag tussen de Oude Trekweg en de spoorlijn bij de autosloperij van Hofman. De woning van de familie Nagel, die veel werkzaamheden op het park uitvoerde staat er nog (Oude Trekweg 14). Er werden twee banen aangelegd met een clubgebouwtje plus een tent (kleedgelegenheid) voor de tweede baan, waarop men vanaf 1942 speelde.

In 1961 bericht de gemeente dat men belangstelling heeft voor de grond omdat er plannen zijn daar een goederenstationnetje aan te leggen. In een bijeenkomst van bestuur en gemeente wordt bij toeval gesproken over de boomgaard aan de Achlumerdijk (het huidige park) en worden onderhandelingen tot ruiling gestart. Het ledenaantal is ten opzichte van de vorige verhuizing wel verdubbeld maar bedraagt nog steeds slechts 62. De gemeente wil wel overgaan tot ruiling mits bij de vereniging geen ballotage meer bestaat. Toenmalig voorzitter Heeger begreep dat dit cruciaal was en antwoordde op een telefonische vraag van de burgemeester hieromtrent dat die was afgeschaft. Kennelijk is dit stilzwijgend door het bestuur en de leden geaccepteerd, uit de statuten verdween het pas in 1979.

Toen de ruiling een feit was werd op Hemelvaartsdag 1963 - dit jaar dus 50 jaar geleden - het nieuwe park geopend door burgemeester Nauta. Er waren vier nieuwe banen aangelegd en een nieuw clubgebouw gebouwd. Ook de nog overgebleven tegels uit 1923 werden weer gebruikt. In de nacht van 30 april op 1 mei 1972 brandde het clubgebouw af. Na een jaar in een bouwkeet is op 14 april 1973 een nieuw clubhuis in gebruik genomen. Toch was 1972 sportief gezien een topjaar; het herenteam werd in dat jaar namelijk Nederlands kampioen.

De volgende jaren nam het aantal leden snel toe. Bij het naderen van de tachtiger jaren werd voor het eerst gesproken over een eigen tennishal. In de jaarvergadering van 18 januari 1982 werd het plaatsen van een ballonhal gekoppeld aan uitbreiding van het park met twee banen. Verder werd mandaat gegeven om door te gaan met plannen voor een nieuw clubhuis. Op donderdag 20 mei 1982 - de vereniging had inmiddels vijfhonderd leden – konden twee nieuwe gravelbanen in gebruik worden genomen en bestond het park uit - de nog steeds aanwezige - acht banen.
Op 2 februari 1988 besloot men een nieuwe kantine te bouwen op de plaats van de oude, verlichting aan te brengen op de banen 1 en 2 en deze banen te voorzien van kunstgras. De nieuwe accommodatie werd op 14 april 1990 in gebruik genomen.

De club van acht zeer dominante aandeelhouders, die honderd gulden inlegden voor de aanschaf van tegels, is uitgegroeid tot een vereniging met ongeveer 500 leden en heel veel vrijwilligers, in bezit van een eigen park, waarop ieder lid trots kan zijn. Het is een van de mooiste parken, zo niet het mooiste park van Friesland.

Zaterdag 15 juni wordt het 90-jarig jubileum uitbundig met de leden en sponsoren gevierd. Om 18.00 uur begint het feest voor de jeugdleden. Er staan hen diverse leuke dingen te wachten waaronder pizza bakken in Mama Mascha’s Foodtruck. Vanaf 20.00 zijn ook alle seniorenleden van harte welkom. Ook voor hen is een uitdagend programma gemaakt waarin tennis, muziek en de blik vooruit centraal staan.

|Doorsturen

BuienradarAgenda