Nieuws

Zwarte arend terug in Harlingen

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - Een eeuwenoude naam is terug in het Harlinger straatbeeld. Op het pand Brouwersstraat 7 is afgelopen week het opschrift ?De Swarte Aernt? aangebracht. Dankzij nijver speurwerk in de archieven van de stad weten we dat het huis die naam al in 1638 droeg.

Vóór ongeveer 1715 hadden de huizen nog geen huisnummers.Voor de herkenbaarheid of vindbaarheid was het dan erg handig om een huisnaam te gebruiken.De stad wemelde van bijzondere namen zoalsDe guldenDraeck,De drieBootshaacken enDePot vanOvervloed.Op deBrouwersstraat had je op nummer 14 in 1601DeTweeGrauwePaerden, in 1631 inmiddelsDeGrauweGans geheten.Nummer 5 heette in 1666DeGroeneMolen.Nummer 9 werd in 1659DeBlauweTroffel genoemd en veertig jaar laterDeVijgeboom.En zo droeg nummer 7 de fraaie naam´DeSwarteAernt´.

Het pand is een juweeltje, een rijksmonument ook, met siertrossen op de deklijst en in de top van de klokgevel beeldhouwwerk van een man(bakker)die brood in de oven schuift.Op verzoek van de bewoonster mevrouwJonkers bracht decoratieschilderKlaesPosthuma nu ook de historische huisnaam weer aan.Daarvoor werd een financiële bijdrage verkregen uit het restauratiefonds‘Klein maar fijn’, dat de verenigingOudHarlingen beheert.De gemeenteraad stelde hiervoor in juni geld beschikbaar.Harlinger huiseigenaren kunnen via dit fonds een financiële bijdrage krijgen om waardevolle kleine elementen zoals gevelstenen, huisnamen of stoeppalen te restaureren of eventueel te reconstrueren. 

Oud Harlingen hoopt dat meer huiseigenaren het voorbeeld van De Swarte Aernt zullen volgen. Volgens voorzitter Anneke Visser van de vereniging zijn er heel wat prachtige namen bekend. “Kijk maar eens onder het kopje ‘Huisnamen’op de website www.kleinekerkstraat.nl. Op die site is ook meer informatie te vinden over de bewoningsgeschiedenis van veel huizen. En wie gebruik wil maken van de subsidieregeling vindt een toelichting en een aanvraagformulier op onze eigen website www.oud-harlingen.nl.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda