Nieuws

Zorgcentrum De Batting zoekt vrijwilligers


HARLINGEN ? De Batting in Harlingen draagt de zorg voor oudere veelal dementerende bewoners en/of bewoners met een lichamelijke beperking. Op dit moment wordt er voor de Bijbelgroep een enthousiaste vrijwillig(st)er gezocht ter ondersteuning van de bijeenkomsten. Deze vinden plaats eens in de twee weken op woensdagmiddag, van 14.00 tot 15.00 uur (oneven weken). Werktijden zijn: van 13.45 tot 15.15 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gezongen en een verhaal gelezen. De werkzaamheden bestaan uit het halen en terug brengen van de bewoners, koffie/thee schenken en na afloop de zaal afruimen. De vrijwilliger heeft affiniteit met (veelal) dementerende ouderen, geloof, bijbel en zingen.

Daarnaast zoekt De Batting een wandelmaatje (m) voor één van haar bewoners die één keer per week met hem wil gaan wandelen. Het gaat hierbij om een man, 86 jaar, (oud Franeker) afhankelijk van een stok voor korte afstanden, voor de langere afstanden zit hij in een rolstoel. Op vrijdagochtend (ongeveer 10.00 uur) wordt er door een groep bewoners gezwommen, ook meneer zwemt op vrijdagochtend, graag zou hij hierbij ondersteuning krijgen van een vrijwilliger, die samen met hem mee zwemt. De voorkeur gaat uit naar een mannelijke vrijwilliger. Tijdstip in overleg, on/reiskosten worden vergoed.

Naast de Batting ligt een klein dierenparkje, waar zowel de bewoners van de Batting als omwonenden een kijkje kunnen nemen. Het parkje heeft de volgende bewoners: konijnen, schapen, geiten, volière dieren, zwanen, ganzen en kippen. Er word op dit moment een vrijwilliger gezocht voor de donderdag, om de dieren te voeren ’s ochtends en ’s middags (en hokken schoonmaken). Daarnaast heeft de vrijwilliger een signalerende functie bij ziekte van dieren of andere problemen. De taken worden zelfstandig uitgevoerd. Er is een vrijwilligerscoördinator aanwezig in de Batting. Het werk is voor onbepaalde tijd. De vrijwilliger heeft affiniteit met dieren. Voorkeur gaat uit naar vrijwilligers uit Harlingen of omgeving. De vrijwilliger is W.A. verzekerd en reiskosten wordt eventueel vergoed.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale van De Skule Welzijn, Godsacker 35 te Franeker, tel: 0517-397800, mailen kan ook: info@deskule.nl. Andere vacatures bekijken? www.deskule.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda