Nieuws

Wetterskip Frysl?n controleert op illegale demping sloten


LEEUWARDEN ? Wetterskip Frysl?n gaat met behulp van luchtfoto?s controleren op illegale dempingen van sloten. Met deze nieuwe methode kunnen vrijwel alle illegale dempingen vanaf 2010 worden opgespoord. Door demping van sloten neemt de ruimte voor waterberging af. Dit maakt bij hevige regenval de kans op overstro-mingen groter. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Frysl?n wil daarom beter toezicht op illegale dempingen.

Een goede aan- en afvoer van water en voldoende ruimte voor waterberging is van groot belang om in periodes van hevige regenval overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen. Illegale dempingen verstoren de waterhuishouding en verkleinen de bergingsruimte. Uit een proef blijkt dat met behulp van luchtfoto’s een zeer compleet beeld verkregen wordt van alle illegale dempingen. Bij het reguliere toezicht in het veld wordt slechts een klein deel van deze illegale dempingen geconstateerd. Van alle dempingen is ruim twintig procent illegaal zo blijkt uit het onderzoek. Een demping is illegaal als hiervoor geen vergunning bij het waterschap is aangevraagd.

Overgangsperiode
Ingelanden die vanaf 2010 een sloot hebben gedempt zonder vergunning, krijgen een periode de gelegenheid dit als-nog te melden. Vaak zal de demping gelegaliseerd kunnen worden, onder voorwaarde dat elders in hetzelfde peilgebied compenserende waterberging wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door een sloot te verbreden. In 2013 laat Wetterskip Fryslân een nieuwe serie luchtfoto’s maken. Deze worden vergeleken met de situatie uit 2010. Ingelanden die dan een watergang zonder vergunning hebben gedempt, moeten de situatie herstellen en krijgen een boete. Voor particulieren bedraagt de boete 150 euro en voor bedrijven 450 euro. Wetterskip Fryslân zal vanaf 2013 jaarlijks een deel van het beheergebied, Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier, met de nieuwe methodiek controleren.

|Doorsturen

BuienradarAgenda