Nieuws

Voetbalfusie? Harlinger voetbalclubs maken samen toekomstplan

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN - De gemeente Harlingen, Robur, Zeerobben en vv Harlingen werken aan een gemeenschappelijke toekomstvisie, die Harlinger voetbal naar een hoger plan moet tillen. Geen enkele uitkomst wordt van tevoren uitgesloten, melden gemeente en de drie voetbalclubs in een gezamenlijk persbericht. Het woord ?fusie? wordt niet genoemd, maar is wel aan de orde. ?Harlingen is wel een voetbalstad, maar geen voetbalbolwerk?, meldt ??n van de betrokkenen. ?Het is niet zo dat de tegenstander met knikkende knie?n naar Harlingen komt en dat moet anders.?

Al in 2010 heeft de gemeente Harlingen, in het kader van de Stadsvisie 2025, de drie plaatselijke voetbalverenigingen Harlingen, Robur en Zeerobben aangespoord na te denken over de toekomst van de voetbalsport in de havenstad. Na voorzichtig verkennende gesprekken tussen de voorzitters van de clubs in 2010, zijn in januari 2011 besprekingen met de gemeente gestart om gezamenlijk een plan te ontwikkelen.

Aanvankelijk verliepen die gesprekken traag en moeizaam, niet in de laatste plaats door de verschillen tussen de clubs op het emotionele en culturele vlak. Clubbelangen bleken niet altijd synchroon te lopen met algemene belangen. “Daarnaast zijn de organisatorische en financiële posities verschillend en voelen de clubs daardoor ook elk op andere wijze de noodzaak om te komen tot hervormingen”, aldus de clubs en gemeente in het persbericht.

Recentelijk hebben de gesprekken een andere wending genomen en zijn daardoor tevens in een stroomversnelling geraakt. Anders dan denkend vanuit de eigen stellingen wordt getracht een gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen die gericht is op het algemene belang van het voetbal in Harlingen. Maar wat de verenigingen vooral verbindt is de wens om de ontwikkelingsmogelijkheden van de voetballende Harlinger jeugd op termijn te vergroten.

Feit is dat Harlingen dan wel een voetbalstad is, maar zelfs op regionaal niveau bepaald geen voetbalbolwerk genoemd kan worden. Vanuit de wens om het voetbal in Harlingen als geheel naar een hoger plan te tillen, wordt nu met een positieve blik naar de toekomst gekeken en bijna als vanzelf ook meer aansluiting gevonden bij de vertegenwoordigers van de gemeente.

Eerder deze week zijn de voltallige besturen van de drie clubs bijgepraat door de denktank van de werkgroep die samen met de Gemeente geformeerd was. Verschillende scenario’s worden bekeken, waarbij geen enkele uitkomst op voorhand wordt uitgesloten. Afgesproken is dat de gemeente de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het verbeteren van de faciliteiten nu onderzoekt, waarbij diverse opties worden uitgewerkt. Bij dit onderzoek zijn bestuursleden van de verenigingen actief betrokken. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting over twee maanden beschikbaar zijn. Daarna zullen deze met zowel de leden van de betrokken verenigingen als ook met de gemeenteraad worden gedeeld.

|Doorsturen

BuienradarAgenda