Nieuws

Verkeerscentrale Terschelling krijgt toch extra oog

Door Jeroen Pietersma
TERSCHELLING - De plannen van Rijkswaterstaat om het toezicht op de scheepvaart op Wadden- en Noordzee te concentreren op Terschelling, is definitief van de baan. Staatssecretaris Joop Atsma wil dat ook het oostelijk deel van de Wadden door een volwaardige post wordt bemand. De vuurtoren van Schiermonnikoog wordt 24 uur per dag bezet. Gebleken is dat het werk van verkeersleider niet goed uitvoerbaar is zonder inzet van het menselijk oog.

Beoogde camerasystemen, waarmee vanaf Terschelling het hele gebied in de gaten zou worden gehouden, blijken niet volledig aan de gestelde eisen te voldoen. De toren op Schier wordt uitgerust met nieuwe radars.
Eerder haalde Atsma een streep door de plannen om de Verkeerscentrale van de Brandaris te verplaatsen naar de bovenverdieping van de zeevaartschool.

“Met het oog op de veiligheid op zee en op de Waddeneilanden, accepteer ik geen onnodige risico’s”, schrijft Atsma in een brief aan de Tweede Kamer. “De veiligheid van het scheepvaartverkeer, van mens en natuur staan voor mij voorop. Daarom blijven de verkeersleiders 24 uur per dag op de Brandaris op Terschelling én op de vuurtoren van Schiermonnikoog.”

De Centrale Meldpost Waddenzee krijgt een volledig vernieuwde en verbeterde marifooninstallatie met dekking voor de hele Waddenzee. Via kanaal 4 kan de scheepvaart en andere gebruikers vanaf elk willekeurig punt op de Waddenzee dankzij steunzenders rechtstreeks communiceren met de Brandaris. Dit systeem bestond reeds lang, maar wordt nu geoptimaliseerd.

Het contract met Zeeuwse Radarcombinatie, het bedrijf dat de nieuwe Verkeerscentrale in de Zeevaartschool zou inrichten en op locatie apparatuur zou opstellen, wordt beëindigd. Voor verrichte werkzaamheden wordt 2,6 miljoen euro aan de aannemer betaald. De oorspronkelijke raming van het project zeeverkeerscentrale bedroeg 18 miljoen euro.

Atsma belooft dat er acties in gang worden gezet om een stabiele situatie in de bemensing van de torens van Terschelling en Schiermonnikoog te realiseren. Om de personele tekorten op Schiermonnikoog op te lossen worden er nieuwe medewerkers geworven en krijgen inhuurmedewerkers vaste contacten bij Rijkswaterstaat aangeboden. Aanvullend hierop wordt nog bezien of er wijzigingen aan de werkplekken op de vuurtorens nodig zijn.

|Doorsturen

BuienradarAgenda