Nieuws

Veranderingen en vernieuwingen bij Radio Stad Harlingen

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? Radio Stad Harlingen heeft afgelopen vrijdagavond een medewerkersavond in de Weinstube gehouden. Een groot aantal presentatoren en technici praattenover het afgelopen seizoen en de verdere plannen voor de toekomst.

Voorzitter Wytze van der Sluis heette iedereen om 19.30 uur hartelijk welkom en gaf vervolgens het woord aan penningmeester Theo Huizenga. Deze blikte nog even terug naar de onlangs verlopen verhuizing van de studio aan de Kanaalweg naar de William Boothstraat. Dit was een flinke kostenpost. De verbouwing, vervanging zenderapparatuur, geluiddichte vloer, nieuwe computers, enzvvoort. Ondanks alle kostenposten kon de penningmeester spreken van een gezonde bedrijfsvoering.

Er staan ook nog enkele dingen op het verlanglijstje, zoals een airco. In de nieuwe studio lopen de temperaturen soms op naar de dertig graden. Een airco is dus geen overbodige luxe. Huizenga noemde de bingo een belangrijke bron van inkomsten. Ook de advertenties blijven redelijk op pijl. Bij het aantal donateurs is een kleine vermindering waarneembaar.

Albertus van der Plaats sprak namens de Programma Leiding. Verandering en vernieuwing staan hoog in het vaandel. Bij de PL waren enkele wijzigen. Chris Wijbenga is gestopt, toegetreden is Rieneke de Haan. Van der Plaats trok zijn boetekleed aan omdat er vooraf geen overleg is geweest over bepaalde programmaveranderingen, hij betreurde dit. Hij prees vervolgens de inzet van alle medewerkers.

Ook voorzitter Van der Sluis blikte terug op de verhuizing. Door de inbreng van velen is dit een succes geworden. Wel waren er vele problemen tussen RSH en de kabelleverancier. Het wegvallen van de zender was één grote ergernis en behoorde half december gelukkig tot het verleden. De voorzitter gaf aan dit jaar graag een open dag te willen organiseren. Ook is RSH aangemeld bij de organisatie van Sail 2014. Hier is door de organisatie van Sail 2014 positief op gereageerd.

Een niet onbelangrijk feit is de mogelijke gemeentelijke herindeling die op stapel staat. Heeft dit ook consequenties voor Radio Stad Harlingen? Er zijn momenteel in dit gebied drie radiostations namelijk RSH, Middelsee en radio Eenhoorn. Er is uiteindelijk maar plaats voor één zender. In dit opzicht toonde de voorzitter zich vooruitstrevend. “Wij houden de regie graag in eigen hand en hebben contact opgenomen met Eenhoorn om van gedachten te wisselen over mogelijke samenwerking.”

Ook Marten Koning van de PL gaf nog even een terugblik over de ontmanteling van de oude studio in juni 2011 en de opbouw van de nieuwe studio. Hij liet weten veel support te hebben gehad van Jacob Beuker en Bart Lugtmeijer. In september kon het station weer de lucht in. Door de slechte aarding in de kastjes van Ziggo, was er in het begin sprake van veel storing. Gelukkig functioneert nu alles uitstekend. Ook is er een stukje automatisering doorgevoerd en is er continu muziek te beluisteren op het moment dat RSH zelf niet uitzendt. Volgens Koning wordt er hard aan gewerkt om nog meer te gaan professionaliseren.

In de rondvraag werd er geopperd om een zogenaamd ‘smoelenboek’ te gaan maken, middels een voorstelling van alle medewerkers.
Ter afsluiting gaf medewerker Chris Wijbenga een presentatie overeen de nieuwe website van de radiozender. Op www.radiostadharlingen.nl kan iedereen informatie verkrijgen over dit Harlinger radiostation. Het bestuur van Radio Stad Harlingen bestaat thans uit: voorzitter Wytze van der Sluis, penningsmeester Theo Huizenga, secretaresse Martie Valkering en Albertus van der Plaats. Om kwart voor tien kon voorzitter Wytze van der Sluis de geanimeerde avond afsluiten.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda