Nieuws

Uitbreiding RSG Simon Vestdijk

Door Jeroen Pietersma
HARLINGEN ? De uitbreiding van de RSG Simon Vestdijk gaat door. Woensdagavond stemde de raad unaniem in met het plan voor de uitbreiding van de school met vier theorielokalen. Meteen de volgende dag werd er door burgemeester Sluiter en directrice Marja de Jonge een bouwrealisatie-overeenkomst getekend. Medewerkers van architectenbureau Penta, bouwbedrijf Dijkstra Draisma en installateur Cofely waren ook uitgenodigd om deze papieren mijlpaal te vieren met koffie en oranjekoek.

“Vijf jaar geleden hebben we bij de gemeente aangegeven dat we een capaciteitsprobleem hadden”, vertelt Marja de Jonge. “Hoewel we wel aan de normen voldeden, besloot het college om toch een extern onderzoek hiernaar te laten uitvoeren.” Het onderzoek werd uitgevoerd door VOS/ABB, dat dezelfde conclusie trok als de school. Met de aanbouw van drie lokalen boven op het hoofdgebouw verwacht de school weer over voldoende capaciteit te beschikken. De lokalen worden gescheiden door schuifwanden zodat er ook één ruimte gecreëerd kan worden. Omdat de school te maken heeft met een verschuiving in het aantal leerlingen per onderwijsrichting is tevens besloten om de Technasium-afdeling onder te brengen in gebouw B bij de beroepsopleidingen en dat gebouw uit te breiden met één lokaal.

De gemeente Harlingen stelt € 475.000 beschikbaar voor uitbreiding. “25.000 Euro boven het geraamde bedrag”, zei Tjepke van der Pol (D66) afgelopen woensdagavond in de raadsvergadering. “Dat is toch weer vijf keer subsidie voor het Straatfestival.” Collega-raadsleden Trees Fijnvandraat (CDA), Gerrit Jan de Vries (VVD) en Hein Kuiken (PvdA) stelden dat het geraamde bedrag een eerste schatting is, zonder details en bouwkundige experts - en dat het een aardig goede schatting was. Daarnaast heeft de rsg zelf al de nodige investeringen gedaan, stelde Jappie Saakstra (Harlinger Belang). Van der Pol was overtuigd; de raad stemde unaniem in met de verstrekking van het krediet.

Het was belangrijk om de overeenkomst zo snel mogelijk na het besluit te tekenen zodat de staalproducent en het bouwbedrijf aan de slag konden. Daarnaast kan het bouwbedrijf tijdens de schoolvakantie slagvaardiger te werk gaan, omdat er geen leerlingen aanwezig zijn. Medewerkers van het bouwbedrijf waren deze week druk bezig om de steigers rond het gebouw te plaatsen. De planning is dat voor de bouwvak, die eind juli begint, men zover is dat het aan te bouwen deel is geplaatst en waterdicht is. Na de bouwvak zal men dan beginnen met de afbouw. Marja de Jonge: “De oplevering vindt waarschijnlijk in november plaats. Hier willen we dan opnieuw feestelijk bij stil staan. Er zal dan ook aandacht zijn voor de nieuwe huisvesting van de afdelingen Technasium en Techniek en Ondernemen.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda