Nieuws

Terschelling: willekeur bij erfpachtbod Bleker

Door Jeroen Pietersma
TERSCHELLING/VLIELAND - Onder grote druk van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vrijdag een aantal knopen doorgehakt in het Wadden-erfpachtdossier.

Bleker wil dat grootgrondbezitter Staatsbosbeheer meer kavels op de eilanden gaat verkopen. Ook komt er een overgangsregeling voor de omstreden pachtverhoging. Die gaat in tien jaar in tien gelijke stappen omhoog. “Met deze matigingsregeling kan iedere erfpachter rekenen op een geleidelijke overgang van de oude naar de nieuwe canon”, zegt Bleker.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief aan de Kamer dat Staatsbosbeheer is gevraagd om tot verkoop van terreinen over te gaan en individuele erfpachters in staat te stellen de erfpachtgrond te kopen. “Het gaat daarbij om verkoop op Vlieland waar de positie van Staatsbosbeheer als eigenaar veruit het grootst is”, zegt Bleker. Hij wil daarmee de erfpacht- en verkoopdiscussie definitief kunnen afsluiten. Staatsbosbeheer heeft verklaard daartoe bereid te zijn. Het betreft de verkoop van ruim tweehonderd extra erfpachtgronden op Vlieland, namelijk de kavels van de recreatiewoningen in Duinkersoord, Vliepark, Ankerplaats en De Kaap.

Terschelling noemt de maatregelen die Bleker nu voorstelt grote willekeur. “Leuk voor Vlieland, maar waarom gaat dit niet voor Terschelling gelden”, zegt voorzitter Martinus Kosters van de Vereniging Terschellinger Erfpachters. “Op Vlieland is sprake van een collectieve pacht. De parken vormen daar een rechtspersoon die de parken – en de publieke voorzieningen zoals wegen – beheren, terwijl de woningeigenaren de ondererfpachters zijn”, verduidelijkt Kosters. Dat maakt het voor Staatsbosbeheer waarschijnlijk makkelijker om zaken te doen.
“Op Terschelling ligt dat anders. In West aan Zee, Midsland aan Zee en Hoorn Watertoren worden de percelen door Staatsbosbeheer rechtstreeks aan de erfpachter verhuurd en zijn de collectieve voorzieningen in handen van de gemeente.”

 

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda